ANBI

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

Dit betekent voor ons als Stichting Werkers in de Wijngaard dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor u betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financiën omgaan etc.

Tenaamstelling:
Stichting Werkers in de Wijngaard

Postadres: 
Stichting Werkers in de Wijngaard
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen


RSIN: 823173410

Bestuurssamenstelling:
– de heer S. Eskes (voorzitter)
– de heer E. Beelen (secretaris)
– mevrouw C. Gooshouwer (penningmeester)
– de heer A. Baan (bestuurslid)
– de heer M. Visser (bestuurslid)

Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan:
Klik op de volgende links om het beleidsplan te lezen:

Beleidsplan 2018-2020

Beleidsplan 2014-2016 v2

Doelstelling:
Klik hier om de doelstellingen te bekijken.

Uitgeoefende activiteiten:
– Het uitdragen van het gedachtengoed de stichting, zowel via de internetsite (www.werkersindewijngaard.org) maar ook in presentaties door Werkers en persoonlijke gesprekken van bestuursleden
– Het organiseren van periodieke ontmoetingsavonden waar Werkers kennis en ervaringen delen omtrent hun werkzaamheden
– Het bieden van geestelijke ondersteuning van Werkers door middel van persoonlijke coaching gesprekken, al dan niet door bestuursleden
– Het geven van boeken met betrekking tot het werken in de Wijngaard en voor de 
doelgroep van ‘Werkers in de Wijngaard’.
– Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en 
voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Verslag activiteiten 2021

Verslag activiteiten 2020

Verslag activiteiten 2019

Verslag activiteiten 2018

Verslag activiteiten 2017

Verslag activiteiten 2016

Verslag Activiteiten 2015

Financiële verantwoording:
Klik op een van de onderstaande documenten voor een overzicht van de financiële verantwoording:

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording_2015

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019-2

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 2

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016 2

Balansen:

Balans per 31-12-15

Balans per 31-12-14

Publicatieplicht ANBI Algemeen

Publicatieplicht ANBI 2020