Financiële steun

anbi2 (1)

Een belangrijke vraag is: wilt u/jij specifieke projecten en/of werkers steunen of meer het geestelijke werk in het algemeen?

Algemene Gift t.b.v. Stichting Werkers in de Wijngaard – U/jij kunt het algemene [geestelijke] werk in de Wijngaard ondersteunen door een gift over te maken op onze algemene rekeningnummers NL14RABO0136983979 of NL16INGB0006617072 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard.

Maar als u een specifiek project op het oog hebt en/of werkers die daaraan zijn verbonden, dan dient u/jij dat niet over te maken naar de algemene rekening, maar naar de rekening die aan het project [werker] verbonden is.

Specifieke Gift t.b.v. Projecten & Werkers – Stichting Werkers in de Wijngaard probeert op verschillende manieren haar doelstellingen te bereiken. Onder andere door allerlei projecten, die uitgevoerd worden door zogenaamde ‘werkers’. Deze personen hebben ieder een eigen project en/of bediening en werken aan de realisatie van de doelstellingen van onze stichting. Deze werkers hebben geen vaste inkomsten, maar leven in een geloofsbediening. Door middel van (jo)uw bijdrage helpt u deze personen in hun levensonderhoud. Iedere werker heeft een eigen bankrekening waar u giften op kunt overmaken. Deze rekeningnummers zijn per werker op deze website vermeld onder ‘Werkers’. Uw giften komen op deze manier geheel ten goede aan het project en de werker die aan dit project verbonden is.

Tevens zijn de giften fiscaal aftrekbaar gezien de ANBI-status van onze stichting. Voor meer informatie omtrent onze ANBI status klik hier