Over ons

Doelstellingen
Stichting Werkers in de Wijngaard stelt zich ten doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren, zoals dat staat omschreven in de Bijbel en in bijzonder in Mattheüs 28: 18-20. In concrete zin betekent dit dat de stichting gericht is op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen. De stichting wil dit bereiken door het ontplooien of doen ontplooien van alle daartoe benodigde activiteiten, zoals: evangelisatie, jongerenavonden, onderwijs, scholing, gebedswerk, gemeenteopbouw, toerusting en ondersteuning van arbeiders (geestelijk, materieel en financieel). De stichting staat open voor samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel beogen;

In praktische zin maakt de stichting gebruik van een organisatie die gebaseerd is op zogenaamde Werkers. De werkzaamheden van deze Werkers (ook wel bediening genoemd) is gericht op het bevorderen van de doelstellingen van de stichting. Om de Werkers hiertoe in staat te stellen biedt de stichting Werkers een geestelijke, materiële en financiële infrastructuur.

Omdat Stichting Werkers in de Wijngaard een ANBI-status heeft zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Op dit moment zijn er twintig zogenaamde ‘Werkers’ actief binnen
de stichting. Ieder heeft een ander soort bediening in Gods koninkrijk.

Bestuursleden
– Sander Eskes (voorzitter)
– Erik Beelen (secretaris)
– Corrie Gooshouwer (penningmeester)
– Arjan Baan (bestuurslid)
– Dr. Marten Visser (bestuurslid)

Postadres: 
Stichting Werkers in de Wijngaard
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen

RSIN: 823173410