Bediening Hebron

Projectnaam: Bediening keuken en multimedia in Hebron
Omschrijving: Hebron is in Amerongen een plek van ontmoeting, toerusting en uitzending.
Naast een vaste bezetting van 20-25 personen ontmoeten en verblijven hier wekelijks tientallen mensen.
Voor een vergadering, georganiseerde toerustingsdagen, conferenties of voor langere tijd in het verblijf van Bed en Bemoediging.
Mijn rol is om voor al deze mensen te zorgen dat de maaltijden op tijd en goed zijn geregeld.
De volledig inkoop en aansturing van de keuken neem ik daarbij voor mijn rekening.
Tevens lever ik een belangrijk aandeel in het goed aanleggen en beheren van de ICT en multimedia in Hebron.
Hierdoor is het mogelijk in diverse ruimten goede video- en geluidsopnames te maken en deze wanneer nodig online in te zetten.
Ik vind het prachtig om na mijn periode in Zuid-Afrika hier te mogen dienen met mijn gaven en zo tot eer van Hem te leven.

Wilt u/jij mijn bediening steunen dan kunt u een gift overmaken naar rekeningnummer:
NL14RABO0136983979
T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
O.v.v.: Bediening Hebron Olav Vermeulen