Bijbelscholen en Bijbelonderwijs

‘En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’ – Mark.1:17

‘..om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…’ – Ef.4:12

Wij, Leander en Joanne Janse, vader en moeder van Manoah, Kaleb en Josia, mogen sinds 2016 in ons dagelijks leven bezig zijn met
het werk in Gods Wijngaard.

Beide zijn we in onze tienertijd tot levend geloof in de Heere Jezus gekomen.
Er groeide een verlangen om anderen het Evangelie te vertellen en te helpen in discipelschap.
Het volgen van Bijbelschool Filadelfia heeft dat verlangen verder aangewakkerd.
Naast ons werk – Leander werkte als docent op het Voortgezet Onderwijs en Joanne als administratief medewerker – waren we actief
onze plaatselijke gemeente in Zeeland.
In het voorjaar van 2016 hebben we als gezin de roeping ervaren om als stafmedewerkers te gaan dienen in een
fulltime Bijbelschool (Gospel for Europe) in Hilversum.
We hebben daar een zeer gezegende tijd gehad waarin we zelf steeds meer werden gevormd en dagelijks bezig konden zijn – in onderwijs
en leefgemeenschap – om anderen te discipelen.

Na drie jaar is de Bijbelschool in 2019 verhuisd naar Amerongen en gevestigd in Hebron, waar ze verder is gegaan onder de naam Gospel Mission.
Het gebouw Hebron herbergt naast Gospel Mission ook parttime Bijbelschool Filadelfia en de platforms Hart voor het Gezin
en Hart voor de Gemeente.
Deze vier bedieningen functioneren onder de overkoepelende stichting Hebron Missie.
Wij mogen nu samenwerken met 3 andere stafechtparen en zo samen leiding geven aan stichting Hebron Missie.
Het is ons verlangen dat Hebron een bruisend centrum wordt, waar vanuit het Evangelie helder klinkt, (jonge) studenten
worden onderwezen en velen worden bemoedigd en toegerust.
Het is ons verlangen dat onze studenten uitgaan om de Naam van Jezus in Woord en daad bekend te maken.

In het dagelijks werk is Joanne actief in de administratie van alle bedieningen van Hebron Missie.
Leander is betrokken als staflid bij fulltime Bijbelschool Gospel Mission, parttime Bijbelschool Filadelfia en het platform
Hart voor de Gemeente.
Verder is Leander door het land actief met (s)preekbeurten en Bijbelstudies.

De Bijbel zegt dat we in onze hele leven in alles van God afhankelijk zijn (Hand.17:25).
Dat geldt echter nog meer voor het werk in Gods Koninkrijk.
Niet in eigen kracht of wijsheid, maar in vertrouwen op God en met het verlangen dat Hij de groei geeft (1 Kor.3:7).
We willen Hem eren voor Zijn trouwe zorg en voorziening! Zijn Koninkrijk kome…

Website www.gospelmission.nl | www.bijbelschoolfiladelfia.nl | www.hartvoordegemeente.nl | www.hebronmissie.nl

Wilt u het werk steunen, dan kunt u dat doen via: NL45RABO0306666782 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. Project Bijbelscholen en Bijbelonderwijs