BLEND Rotterdam

Mensen, community en culturen zijn een passie die God door de jaren heen meer en meer heeft doen groeien binnen in mij.
Door middel van pionieren op plekken waar zijn goede nieuws nog niet is, verlang ik ernaar dat ook daar het koninkrijk van
Jezus zichtbaar wordt. Wat is dit koninkrijk en hoe wordt dit zichtbaar? Samen met een team starten wij in de multiculturele
(achterstands)wijk Bloemhof een entrepreneurial churchplant en richten ons op de volgende drie pijlers:

– Zaak
– Zorg
– Zingeving

Onze hoofdfocus is het vormen van een nieuwe geloofsgemeenschap (community). Dit doen we door middel van een onderneming,
waarbij de verkoop van koffie, ijs en tweedehandskleding centraal zal komen te staan. Eveneens is er ruimte voor een knipbeurt en bieden
we cursussen en praktische hulp aan waar dat nodig is. Door middel van Alpha-groepen willen we het goede nieuws van redding en nieuw
leven met en door Jezus delen met wijkbewoners.

Om te kunnen dienen in deze missie ben ik in juni 2020 verhuisd naar de wijk Bloemhof in Rotterdam.
Naast het werk in de zaak van BLEND blijf ik parttime werkzaam in het onderwijs en zet ik mijn studie theologie voort.

Financieel blijft er een gat over van ruim 1.000 euro per maand. Wilt u/jij mij in deze missie steunen?
Dan kan dat door middel van een eenmalige of structurele (maandelijkse) gift. U kunt uw gift overmaken naar:
NL14 RABO 0136.9839.79
t.n.v. Stichting Werkers in de o.v.v. ‘project BLEND Rotterdam’