De Schaapskooi / Bijbelteksten op muziek.

Aan de rand van media-stad Hilversum, verscholen in het bos, ligt Bijbelschool ‘Gospel for Europe’.
Wij, Erik en Annelien Bolhuis, wonen daar nu met onze 5 jongens.
We zijn heel dankbaar dat we het 1e jaar van de Bijbelschool mogen volgen; een jarenlang verlangen is vervuld.
God heeft het bijzonder geleid.
Onze oudste 2 jongens hebben de Bijbelschool eerder mogen volgen: Bart is klaar, studeert nu theologie in Apeldoorn
en Rein volgt nu het 2e jaar en loopt stage bij Global Rise.
Wij zijn dankbaar dat wij het komende jaar aan de voeten van de Heere Jezus mogen zitten (als het ware in de Schaapskooi)
om te groeien in de genade en kennis van onze Heere (2 Petrus 3:18a).
In de afgelopen jaren hebben wij een bediening mogen hebben op De Herikon in Putten.
Richting de toekomst willen we nog steeds beschikbaar zijn voor het werk van de Heere.
Boven onze nieuwsbrief staat een tekst uit Hebreeën 10:23: ’Laten wij elkaar aanvuren tot liefde en goede werken’.
Het is ons verlangen om beschikbaar te zijn als aanmoedigers van broeders en zusters om Christus te volgen en daarmee
de gemeente te dienen.
Zo willen we gehoorzaam zijn aan de grote opdracht uit Mat. 28:18-20: ’Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen,…,
hen lerend al wat ik u geboden heb in acht te nemen.’
Het Bijbelgedeelte uit Johannes 10: …. over de goede Herder heeft ons in een eerder stadium aangesproken.
Het is ons verlangen om in de toekomst ons leven in dienst te stellen van onze opdracht, als Schaapskooi,
waar mensen in en uit mogen gaan om toegerust te worden.
Daarnaast heeft Annelien de bediening van het op muziek zetten van Bijbelteksten.
Op deze wijze kunnen Bijbelteksten eenvoudig worden aangeleerd.
Er zijn inmiddels 2 CD’s opgenomen.
CD nummer 2 kan worden besteld bij stichting Hart voor het gezin (https://hartvoorhetgezin.nl/)
of door ons een mailtje te sturen.
Het is haar en ons verlangen dat wij op deze wijze het Woord mogen verspreiden en daarmee ook het gezin en de
gemeente kunnen bedienen.
Het Woord van God is tenslotte krachtig en we geloven dat het niet ledig zal terugkeren.
We zouden het op prijs stellen als u ons steunt in gebed!

Mocht u familie Bolhuis financieel willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op NL56RABO0332805174
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. De Schaapskooi of Bijbelteksten op muziek.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons leven en/of verspreiding van de Bijbelteksten kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: ijmtebolhuis@gmail.com