(Digitale) verspreiding van Licht en Leven

Nadat ik in 2014 Levenslicht.org registreerde om (vertaalde) artikelen een plek te geven en een landingspagina te vormen voor de
evangelisatiefolders die we verspreiden, bereiken we nu maandelijks zo’n drieduizend bezoekers. Deze bezoekers mogen
we wijzen op het licht en het leven dat in Jezus Christus te vinden is. Licht dat ons verstand verlicht en overtuigt van onze zonde en
Gods genade en een nieuw leven in groeiende heiligheid en gelijkenis aan Jezus.

Deze boodschap ligt ten grondslag aan het werk van Levenslicht.org, dat overvloeit in een groeiend aantal app-groepen en nieuwe projecten
zoals Wolk van Getuigen. Als Wolk van Getuigen gaan we door het hele land in groepen de straat op om dit Levenslicht in Christus te verspreiden.

De komende tijd verlangen we ernaar om met Gods kracht en onder leiding van de Heilige Geest de website en de appgroepen te blijven
beheren en uit te breiden. Dit doen we door als audiovisueel vormgever videoseries te ontwikkelen en verschillende boeken te schrijven/vertalen. Hiervoor liggen schetsen klaar. Zo verlangen we ernaar om het Lam ten toon te stellen in deze donkere wereld en gelovigen toe te rusten
om Jezus radicaal te volgen.

Bezoek hier de website: www.levenslicht.org

De Heere heeft voorzien in alles wat nodig is om dit werk te doen en we vertrouwen erop dat de Heere zal blijven voorzien en iedere
bijdrage rijk zal zegenen.

Zo is gebed voor het werk van het grootste belang; geknield voor Gods troon worden de grootste overwinningen behaald.
Zo de Heere je leidt, kun je financieel bijdragen aan de verspreiding van licht en leven door een gift over te maken op:

NL14RABO0136983979
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. Levenslicht.org

 

Genade & vrede,

Andreas Murre

 

 

Werkers binnen dit project