Familie Weerstand Londen

In Augustus 2019 hopen we als gezin met onze 5 kinderen de oversteek te maken naar Londen, zodat we in de komende twee jaar aan de London Seminary toegerust mogen worden tot voorganger.

Dit verlangen naar prediking en bediening van het Woord leeft al enkele jaren in mijn hart.

Ons gezin bestaat uit Roelof en Aukje Weerstand met vijf kinderen: Klaas, Riekelt, Dirk, Gerdiene en Marriejanne.

We zijn dankbaar voor de leiding van God in ons leven.

In 2014 mochten we samen met een aantal broeders een gemeente stichten. In deze gemeente hebben we de afgelopen 4 jaar als oudste mogen dienen.

Hierdoor groeide ook het verlangen om voor te mogen gaan en het Woord te mogen bedienen.

De Heere heeft de wegen geopend, ons de moed en verlangen geschonken om met ons gezin de oversteek te kunnen maken en te gaan studeren in Engeland.

In deze periode zal onze eigen woning worden verhuurd, waardoor we een basis hebben als we terugkomen naar Nederland.

We leven in het vertrouwen dat het de Heere is die ons roept, en dat Hij in alles zal voorzien wat nodig is voor ons levensonderhoud.

De tekst die voor ons een bemoediging is uit 1 Thessalonicenzen 5:24
“Hij Die u roept is getrouw: Hij zal het ook doen”

Het is voor ons nog niet helemaal duidelijk wat de weg is na de tweejarige opleiding.

We gaan ervan uit dat we terugkeren naar Nederland, echter staan we open voor een andere wegen als de Heere ons hierin roept.

De grootste steun kunt u ons geven, door ons gezin met regelmaat mee te nemen in gebed. Gebed is onmisbaar in deze zaak, en dat bevelen we u dan ook van harte aan.

Als u ons wilt steunen met financiële middelen, dan kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL16INGB0006617072 O.v.v. Fam. Weerstand Londen, t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Utrecht.