Hebron Missie – Toerusten, Ontmoeten en Uitzenden

Vanuit Amerongen zetten wij ons als gezin in, om mensen die een periode van rust nodig hebben een warme plek van ontmoeting en toerusting aan te bieden.
Dit doen we in het gebouw Hebron in onze Bed en Bemoediging waar we 16 kamers tot onze beschikking hebben.
Hebron biedt verder plaats aan twee Bijbelscholen, Gospel Mission en Filadelfia.
Wij zorgen voor de juiste ondersteuning binnen het gebouw om deze bedieningen te laten bloeien.

Daarnaast geven we onderwijs op het terrein van relatievorming, huwelijk en opvoeding en organiseren we events om vaders en moeders toe te rusten in hun persoonlijke wandel met God en hun kinderen.
Dit doen we met het platform Hart voor het gezin (www.hartvoorhetgezin.nl).

Job van Beek is directeur van Stichting Hebron Missie waar het gebouw Hebron, Bed en Bemoediging en platform Hart voor het gezin onderdeel van zijn.

Wilt u ons voor dit project persoonlijk ondersteunen dan kunt u een gift over maken op rekening:
NL 04 RABO 03 32 80 43 64
T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
O.v.v. Hebron Missie Familie van Beek