Hebron Missie Amerongen Familie Wisserhof

………..“Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan ons weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan ons betoond”……..

 

Wij, Johan en Tineke weten ons geroepen, om samen met onze dochters Julia en Rhodé vanaf september 2022 te wonen en
werken in Amerongen (www.hebronmissie.nl) Hier ondersteunen we de verschillende activiteiten en  bedieningen die vanuit
gebouw Hebron worden vorm gegeven.

Vanuit de 3 pijlers van Hebron, ‘ontmoeten, toerusten en uitzenden’  ligt onze hoofdtaak rondom ‘ontmoeten’

Johan richt zich met name op alles in de keuken  en het huismeesterschap . Met jarenlange ervaring als kok in een zorginstelling
ben ik dankbaar dat ik deze passie in kan zetten voor de bedieningen, leefgemeenschap , conferenties, toerustingsdagen en
gasten in de Bed & Bemoediging.

Tineke zal zich vooral richten op de gasten van Hebron. Zorgen voor een warm welkom en een fijn verblijf vanuit de
kernwoorden gastvrijheid, ontferming en liefde.

Zo staan we samen klaar op deze prachtige plek om vele gasten te ontvangen, samen te werken met het team, vrijwilligers en
de bijbelschool studenten, ons leven te delen en onze gaven in te zetten. Dit alles dankzij de genade van Christus en ziende op Hem.

…….”zie Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen”……
Jesaja 43:19

Wilt u het werk voor Hebron Missie Amerongen in en door deze missie financieel steunen? Dat kan!

Maak een speciale gift of terugkerende gift over via:
bankrekeningnummer NL14RABO0136983979
t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. ‘Project Hebron Missie Amerongen’.

Vergeet niet ‘o.v.v. Project Hebron Missie Amerongen’ er bij te vermelden, anders komt uw gift niet ten goede van het project,
maar is het een algemene gift aan de Stichting.