Heuvel Breda

Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst.
Wij hebben twee kinderen, een dochter Suus (2014) en een zoon Gijs (2017).

Wij voelen ons al een aantal jaar geroepen om ons leven in dienst van De Heer te stellen.
God heeft ons een bewogen hart gegeven voor mensen die de Heere Jezus nog niet persoonlijk kennen.

Om meer duidelijkheid te krijgen over Gods roeping en ons verder te bekwamen, zijn we door onze thuisgemeente
(de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum) uitgezonden naar de Bijbelschool Gospel for Europe in Duitsland.
In augustus 2016 is de opleiding verplaatst naar Hilversum.
Wij hebben 2 jaar binnen de leefgemeenschap van Bijbelschool Gospel for Europe gewoond,
daarna hebben wij een jaar stage gelopen in Breda.
Tijdens deze jaren van Bijbelschool en stage heeft God ons en onze roeping gevormd.

Sinds november 2017 wonen wij in wijk ‘De Heuvel’ in Breda.
Er is hier een grote geestelijke nood waar God ons de ogen voor geopend heeft.

Wij zijn aangesloten bij de Evangelische Baptisten Gemeente in Breda.
Vanuit deze gemeente evangeliseren wij.
Hier wonen wij ook de zondagse samenkomsten bij, de Bijbelstudies, etc.
Mochten er mensen zijn die tot geloof komen, dan brengen wij ze onder in deze gemeente.

Hoe ziet onze bediening eruit?
Folkert werkt op woensdag bij een tweedehandswinkel in de buurt.
Hier doet hij veel contacten op met mensen die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest.
Er vinden veel mooie en soms ook lastige gesprekken plaats en het is ons verlangen om deze mensen uit te nodigen
voor Bijbelstudie bij ons thuis.

Op maandag, donderdagavond/nacht en vrijdag is hij werkzaam voor stichting De Herberg.
Dit is een stichting die dak- en thuislozen bereikt met het evangelie en ook praktische hulp.
Op maandagmiddag en donderdagavond/nacht gaat hij, samen met anderen, de straat op om deze mensen op te zoeken.
Stichting de Herberg huurt een ruimte waar zij op vrijdag en zaterdag een maaltijd of een kop koffie aanbieden.
Na de maaltijd wordt er gezongen, gebeden en een stukje uit de Bijbel gelezen.
Hier komen altijd vragen en gesprekken uit voort.
De verhalen die je hoort zijn soms erg schrijnend, Gods liefde en licht is hier zo hard nodig! Bid voor deze mensen.

Marjolein heeft op woensdagmiddag kinderclub bij ons thuis.
Er komen om de week 2 meisjes, waarmee zij vanuit de IKEG methode het evangelie mag delen.
Tijdens de schoolvakanties organiseert zij samen met andere christelijke kinderwerkers Bijbelclubs.
In de zomer 5 daagse clubs en in de andere vakanties 2 of 3 daagse clubs.
Verder is zij vooral thuis voor onze eigen kinderen.

Wilt u ons steunen in onze roeping dan kunt u geld overmaken op rekening NL16INGB0006617072 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard.
O.v.v Heuvel Breda.