Heuvel Breda

Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst.
Wij hebben een dochter Suus (15-08-2014) en een zoon Gijs (09-02-2017).
In het dagelijks leven was Folkert werkzaam als hovenier en Marjolein is als juf en later als administratief medewerkster werkzaam geweest.

In 2015 heeft God ons geroepen om voortaan ons leven in dienst van de Heer te stellen, dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk.
God heeft het Evangelie bekendmaken in ons hart gelegd.
Om meer duidelijkheid te krijgen over Gods roeping en ons verder te bekwamen, zijn we door onze thuisgemeente
(de VEG in Hilversum) uitgezonden naar de Bijbelschool Gospel for Europe in Duitsland.
In augustus 2016 is de opleiding verplaatst naar Hilversum en hebben wij daar de tweejarige opleiding afgemaakt.

Breda
Van november 2017 tot en met augustus 2018 hebben wij via de Bijbelschool een stagejaar gedaan in wijk De Heuvel in Breda.
Nadat wij onze stage hadden afgerond, zijn wij in wijk de Heuvel gebleven.
We hebben gezocht naar Gods wil voor ons leven en zijn ervan overtuigd dat Hij ons wilt gebruiken in Breda.
In december 2017 zijn we begonnen met KinderBijbelClub bij ons in de woonkamer.
Een jaar lang hebben we twee zusjes mogen onderwijzen en inmiddels is dit uitgegroeid tot een kinderclub met gemiddeld 12 kinderen.
In de zomervakantie organiseren wij een VakantieBijbelClub.
Deze club duurt 4 dagen en wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie.

IKEG
Sinds oktober 2020 zijn wij medewerkers van de zendingsorganisatie IKEG.
We hebben gemerkt dat God ons roept om ons meer te gaan richten op kinderen en tieners.
Vanuit de kinderclub zijn er verschillende tieners die ‘te oud’ worden voor de kinderclub, maar nog steeds graag Bijbels onderwijs willen.
Onze ervaring met deze leeftijd is nog niet zo groot, maar we verlangen er wel naar om deze kinderen te (blijven) discipelen!
In het kort betekent dit dat wij ons werk zullen voortzetten en, waar mogelijk, zullen uitbreiden.
Het werk zal langzaamaan moeten groeien.
Eerst dichtbij, in onze woonplaats, en dan verder in de regio. We verlangen ernaar dat de kinderclub zal uitbreiden met een tienerclub.
Eerst in de Heuvel, maar ook op andere plaatsen.
Verder zal Folkert nog veel op straat te vinden zijn.
Het is ons verlangen dat Folkert nog steeds zijn evangelisatiewerk op straat kan blijven doen.
Dit verlangen wordt ook gedeeld door IKEG.
We hebben gezien hoe God dit werk op straat zegent en Folkert echt gebruikt.

Wilt u ons steunen in onze roeping dan kunt u geld overmaken op rekening
NL16INGB0006617072 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard.
O.v.v Heuvel Breda.