Kies Leven

Kies Leven is een nieuw platform van, voor en door vrijwilligers en vrijwilligersgroepen met als doel op te komen voor de bescherming van het door de Schepper gegeven ongeboren leven.

Onder de vrijwilligers zijn er velen met jarenlange ervaring, omdat ze eerder ook voor andere organisaties actief waren. Verspreid over het land zetten ze zich in om vrouwen die abortus overwegen, te helpen om te kiezen voor het leven (Deuteronomium 30:19).

Naast informeren via een website gaan de vrijwilligers ook, al biddende, de straat op – tot op de stoep bij abortuscentra – om in gesprek en met materiaal vrouwen te doordringen van het onomkeerbare van een abortus voor hun kindje en de negatieve gevolgen en het blijvende verdriet bij henzelf.

We zijn ons ervan bewust dat een plotselinge en ongeplande zwangerschap een vrouw voor grote problemen kan plaatsen. Paniek is vaak een eerste reactie. Toch zijn we ervan overtuigd dat er altijd goede oplossingen zijn en willen erbij helpen om die vinden. God wil daarvoor kracht en wijsheid geven.

\Op verschillende manieren kunnen de vrouwen hulp krijgen als ze voor hun kindje kiezen. We willen naast hen staan met begeleiding en indien nodig financiële steun.

Samenvattend is het doel van Kies Leven:

Redden van ongeboren kinderen en hun moeders leiden naar de Redder.

Tweemaandelijks wordt een digitale nieuwsbrief uitgestuurd met informatie en gebedsonderwerpen. Aanmelden via administratie@kiesleven.nl

Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere pro-life organisaties.

Website: www.kiesleven.nl
Contact:
algemeen: info@kiesleven.nl
hulpverlening: hulp@kiesleven.nl
hulptelefoon: (06) 83 59 64 33 (alleen voor hulpvragen, niet voor algemene informatie!)

Gebedsondersteuning is essentieel.

Financiële ondersteuning is heel welkom. Donaties via:
IBAN: NL14RABO0136983979
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
Onder vermelding van: Kies leven