Kinderevangelisatie in Zuid Afrika

‘Ek is lief vir Jesus. Jesus is by my. Jesus is mooi. Jesus is lief vir my’
‘Hoe gaan jy hemel toe? Hoe neem jy die Here aan? Hoe hou jy op met sonde?’

Dit zijn zomaar twee briefjes van kinderen die bij ons op een kamp waren.
Er is duidelijk een honger te zien naar het Woord van God.
Wat is het een voorrecht om deze kinderen te vertellen van het Woord van God,
hoe ze tot verlossing van hun zonden kunnen komen en God kunnen dienen!

Roeping

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen: ik ben Lea van der Riet- Luiten, afkomstig uit Hardinxveld-Giessendam.
Sinds juni 2018 ben ik getrouwd met Werner van der Riet en verwachten we in september (2019) ons eerste kindje te krijgen.
Jarenlang heb ik als leerkracht en intern begeleider op SBO ‘de Wijngaard’ gewerkt in Barendrecht.
Totdat ik wist dat God een andere wending aan mijn leven wilde geven.
Kinderen en evangelisatie liggen na aan mijn hart.
En de Heere liet me duidelijk zien dat Zuid-Afrika het land is waar Hij me wil hebben.

Uitzenddienst

Na een mooie uitzenddienst die 25 augustus 2013 heeft plaatsgevonden in Hardinxeld-Giessendam,
ben ik 9 september richting Zuid-Afrika vertrokken.
De Heere heeft telkens weer laten zien dat Hij zorgt.
Hij zorgde voor een goede voorbereidingstijd en dat er genoeg financiële middelen waren om uitgezonden te kunnen worden.
Mijn gebed is dat ik elke dag zo leef uit die afhankelijkheid met God en dat Hij mij vult met Zijn Geest!
Een prachtige, bemoedigende tekst heb ik meegekregen uit Jesaja 43: 1 en 2. In het Afrikaans gaat het als volgt:
‘Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.
As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie;
as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie‘.

Helderberg Uitreik en kinderevangelisatie

Ik ben verbonden aan een plaatselijke evangelisatieproject van Helderberg Uitreik.
Samen met hen heb ik de mogelijkheid gekregen om onder de plaatselijke bevolking bij Kaapstad te werken,
om Bijbelclubs te starten en op scholen werkzaam te zijn.
Op dit moment heb ik 10 Bijbelclubs.
Doel van deze Bijbelclubs is dat kinderen God gaan kennen, tot geloof komen en als discipel van Jezus leren wandelen.
De afgelopen jaren hebben we ook een schooltje gehad voor kinderen die geen geboortecertificaat hebben.
Dit schooltje is inmiddels overgedragen zodat we ons helemaal kunnen richten op kinderevangelisatie.
In januari 2016 heb ik CMI (3-maandelijkse cursus van IKEG) gevolgd, een opleiding om andere Bijbelclubleiders/leidsters te kunnen trainen.
Hierdoor mag ik nu ook trainingen geven wat veel voldoening geeft.
Samen met mijn man organiseren we twee keer per jaar kampen en uitstapjes voor de kinderen en tieners
met als doel om de God en de Bijbel beter te leren kennen en om te genieten van sport en spelletjes.

Als u ons project wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar rekeningnummer:
NL22 RABO 0351 3718 77
T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
O.v.v. Kinderevangelisatie in Zuid Afrika