Oekraïne

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids” Martin Luther

Sinds 1999 dienen Karel en Lisa (niet de echte namen) in de Oekraïne.
Ze hebben 4 kinderen – Christina, Andreas, Phillip en Lucas – (twee zijn Oekraïense wezen).
Sinds 2009 ondersteunen ze een zendingsorganisatie voor achtervolgde christenen.
Lisa is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, boeken en media voor de hele voormalige Sovjet-Unie en
communiceert met vervolgde broeders en zusters.
In 2014, toen de Russen voor de deur stonden, verhuisde het gezin naar Duitsland, maar zet de bediening voort.
Karel doet de wekelijkse Kinderclub in de Gemeente, heeft een deeltijdbaan en organiseert de logistiek.
We reizen regelmatig naar de Oekraïne om ons team te ondersteunen, kerken te bezoeken en humanitaire hulp
via lokale Gemeentes aan oorlogsslachtoffers te distribueren in de door Rusland gecontroleerde gebieden waar
de evangelische kerk verboden is.
Als gezin zijn we grotendeels afhankelijk van giften.
We delen onze giften met een achtervolgde voorganger en met een andere zendingsfamilie,
die het Goede Nieuws van de Heer Jezus delen.
Wilt u ons project steunen dan kunt u een gift overmaken op NL16INGB0006617072,
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v. Oekraïne