Projecten

Talitha Kumi

‘Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiedde’ ‘Volg Mij en Ik zal je een visser van mensen maken…’- Marcus 1:17 ‘Wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’- Micha 6:8 Deze woorden uit Zijn Woord gebruikte God eind 2016 om mij na […]

Lees meer

Zendtijd

Aan de rand van media-stad Hilversum, verscholen in het bos, ligt Bijbelschool ‘Gospel for Europe’. Wij, Marnix en Janneke Bloemhof, wonen daar met onze vier kinderen en volgen daar samen de Bijbelschool. Wij belijden door Gods genade dat we Zijn kinderen zijn… dat Jezus onze Verlosser en Heere van ons leven is… dat Hem de […]

Lees meer

Gemeentestichting op Aruba

Sinds Valentijnsdag 2016 is de start van een nieuwe kerk op Aruba een feit: Leef! Aruba. Onze missie is: Meer Jezus in meer mensen! De diensten worden gehouden in het Nederlands waarbij vertaling aanwezig is naar het Papiamento, de moedertaal van de meeste inwoners van Aruba. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij de start […]

Lees meer

Flower Power Ede

FlowerPower bestaat uit een aantal christelijke gezinnen in de Bloemenbuurt in Ede. Zij willen als discipelen van Jezus hun leven delen met mensen in de buurt. Dit doen ze bijvoorbeeld door het aanbieden van praktische hulp, delen vanuit de buurtmoestuin, het organiseren van missionaire activiteiten rondom de feestdagen als Kerst en Pasen, een missionaire kinderclub […]

Lees meer

Christian Witness to Israël

We bestaan om Joodse mensen te bereiken met het Goede Nieuws van Jesjoea. We brengen het Goede Nieuws terug aan hen die het eerstaan ons gaven. Ons werk vloeit voort uit ons verlangen dat zij Joodse dwalingen zullen verlaten en Joodse waarheid zullen omarmen. Soms voeren we campagnes uit, soms outreach of andere bijeenkomsten, altijd […]

Lees meer

Beweging van Interculturele Kerkplanting

Bij ICP willen we graag een beweging zien van missionaire en interculturele kerken, waar de veelkleurigheid van onze samenleving thuis komt bij God en bij elkaar.        

Lees meer

Toerusting

Ons gezin, met name Jacob-Jan, d.m.v. theologiestudie voor te bereiden om het straks het Woord te kunnen delen. Deze theologiestudie vindt plaats aan het Puriteins Reformatorisch Theologisch Seminarie te Grand Rapids. http://prts.edu/ Ons uiteindelijke doel is om terug te keren naar Nederland om dan het Woord te gaan delen, waar God ons zal plaatsen. Jacob-Jans […]

Lees meer

Missie Ede!

Ede, een gemeente op de Veluwe met veel kerken. Daar is toch geen missionair werk nodig?! Toch worden veel mensen door bestaande kerken niet bereikt met het Evangelie. Er zijn daarom in Ede verschillende missionaire projecten. Het project Flower Power is daar een voorbeeld van (zie projecten) Henri en Hillie zijn samen met een ander […]

Lees meer

Bijbelschool Filadelfia

Wat is het accent van de Discipelschap Bijbelschool? De Bijbelschool is in de eerste plaats gericht op de persoonlijke omgang met God, en de noodzaak van een Godvruchtig leven. In de tweede plaats willen we studenten helpen de Bijbel en het Evangelie te verstaan en de geesten te beproeven (tijdgeest verstaan). In de derde plaats willen we de […]

Lees meer

Bijbelscholen en Bijbelonderwijs

‘En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’ – Mark.1:17 ‘..om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…’ – Ef.4:12 Wij, Leander en Joanne Janse, vader en moeder van Manoah, Kaleb en Josia, mogen sinds […]

Lees meer