Discipelschap en ouderenwerk in Rotterdam

Samen met mijn tweelingzus Andrea woon ik op Rotterdam-Zuid en ben ik God dankbaar voor Zijn verlossende en genezende werk in mijn eigen leven. Sinds 2015 ben ik betrokken op vrouwen die worstelen met geestelijke en/of psycho-sociale problemen. In 2021 heb ik de opleiding tot Bijbels Counselor in Amerika afgerond (https://fbcounselors.com/)

In Rotterdam ben ik als vrijwilligster betrokken bij Stichting House of Hope, binnen de tak House of Life (www.houseofhope.nl).  Zonder een vast dienstverband kunnen we samen onze krachten bundelen en veel wijkbewoners op Rotterdam-Zuid bereiken.

Huidige Projekten

We leven in een intense tijd met veel levensvragen en (identiteits)problemen. Daarbij kun je denken aan problemen als gevolg van afwijzing, angst, traumatische ervaringen of het vastlopen in het dagelijks leven zonder dat je op dat moment al weet wat er aan de hand is. Ouderen kampen met een enorme eenzaamheid door onze individualistische  en door drukte gekenmerkte cultuur, gebroken familierelaties, het ontbreken van netwerken en de tekorten in de zorg. Dit leidt tot isolement, depressie en de gedachte teveel te zijn. We zien steeds meer de vraag naar euthanasie bij eenzame ouderen.

Vanuit de barmhartigheid van Jezus willen we naast mensen staan en met hen meeleven en meelijden.  We weten zelf dat Jezus Christus Gods Antwoord is voor de weg naar innerlijke genezing en herstel. We geloven immers dat Hij Dé Wonderlijke Raadsman is en dat er wonderbare kracht is door Zijn kruis en opstanding.

Discipelschap & toerusting |

Jezus Christus is de Bron van innerlijke vrede, blijdschap en rust (Joh. 14-16 en Matth. 11:28-30: Kom bij Mij met je last, Ik heb een juk dat je past). Hoe kan je leven uit deze Bron? Hoe geef je je last aan Hem en wandel je in Zijn vrede, blijdschap en nederigheid?  De Bijbel is voldoende om onze problemen op te lossen (2 Tim. 3:16-17).

Samen met een collega leiden we een wekelijkse interculturele vrouwen Bijbelstudie in de Tarwewijk, zijn er individuele (discipelschap-)trajecten en schenken we op een kleinschalige wijze (max. 4 deelnemers) aandacht aan rouwverwerking.

Ouderenwerk Rotterdam |

Wekelijks bezoeken we eenzame ouderen op Rotterdam-Zuid en delen we ons leven, door met elkaar te eten en speciale gedenkdagen te vieren. Speerpunt is om netwerken te plaatsen rond een eenzame oudere, zodat de zorg met elkaar gedragen wordt en er weer betekenisvolle relaties ontstaan.

Vanaf mei 2022 zijn we betrokken bij de zorg voor een wijkoma van 90+ – zonder netwerk, bijna blind en met thuiszorg voor de lichamelijke verzorging – zodat zij thuis kan blijven wonen. We geven met enkele vrijwilligers zorg bij haar maaltijden, het huishouden en de administratie.

Contact | Annemarie van den Dool – 06-10756009 – anvddool@outlook.com

Ondersteuning projecten | Dit werk wordt Pro Deo – voor God – gedaan vanuit de Bijbelse notie ‘we hebben het om niet ontvangen, geef het om niet’. Het betreft een geloofsbediening in het vertrouwen op ondersteuning vanuit giften voor ons levensonderhoud.

Een gift kan worden overgemaakt naar: NL61RABO0304660825

t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v. Project Discipelschap & toerusting en ouderenwerk Rotterdam