Pastorale Counceling

Samen met mijn tweelingzus Andrea woon ik op Rotterdam-Zuid en ben ik God dankbaar voor Zijn verlossende en genezende werk
in mijn eigen leven. Sinds 2015 ben ik betrokken op vrouwen die worstelen met geestelijke en/of psycho-sociale problemen,
de laatste jaren onder verantwoordelijkheid van het leiderschap in mijn eigen gemeente. In 2021 heb ik de opleiding tot
Bijbels Counselor in Amerika afgerond (
https://fbcounselors.com/)

In Rotterdam ben ik als vrijwilliger betrokken bij Stichting House of Hope, binnen de tak House of Life (www.houseofhope.nl).
Samen met een collega leiden we een wekelijkse interculturele vrouwen Bijbelstudie, zijn er individuele (discipelschap-)
trajecten, organiseren we een jaarlijkse pastorale midweek en bezoek ik wekelijks eenzame wijkbewoonsters.

Vanaf maart 2022 ben ik de coördinator van het werk van House of Life.
We werken op dit moment met een team van vier vrijwilligers.
Daarnaast is er het persoonlijke verlangen naar een levenshuis in de
omgeving en zijn we bezig om Gods wil te ontdekken
m.b.t. een concrete plek.

 

We leven in een intense tijd met veel levensvragen en (identiteits )problemen. Daarbij kun je denken aan problemen als
gevolg van afwijzing, angst, traumatische ervaringen of het vastlopen in het dagelijks leven zonder dat je op dat moment al weet wat
er aan de hand is. Met behulp van Gods Woord zoeken we Gods antwoord en is er de weg naar innerlijke genezing en herstel.
We geloven immers dat onze Heere Jezus Christus Dé Wonderlijke Raadsman is en dat er wonderbare kracht is door Zijn kruis.

Bijbelse counseling | De Bijbel is voldoende om onze problemen op te lossen (2 Tim. 3:16-17).
Een persoonlijke relatie met God is hierin van cruciaal belang.  Als Bijbelscounselors
bieden we hulp aan mensen die deze vorm van Bijbelse hulp expliciet zoeken en
Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest als uitgangspunt willen nemen in het
oplossen van hun persoonlijke en relationele problemen.

 

Jezus Christus is de Bron van innerlijke vrede, blijdschap en rust (Joh. 14-16 en Matth. 11:28-30: Kom bij Mij met je last, Ik heb een juk
dat je past
). Hoe kan je leven uit deze Bron? Hoe geef je je last aan Hem en wandel je in Zijn vrede, blijdschap en nederigheid?
Het gebed neemt een belangrijke plaats in tijdens de gesprekken, en voor de periode tussen de gesprekken
worden huiswerkopdrachten gegeven.

Vanuit de Gemeente | De Heere Jezus heeft de Gemeente gegeven als een plek om geestelijk te
mogen groeien en te oefenen. De counseling zal altijd plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van
het leiderschap van Aanbiddingscentrum Rotterdam. We willen benadrukken dat alle informatie
vertrouwelijk zal worden behandeld.

 

 

Persoonlijk traject | Vrouwen kunnen persoonlijk contact leggen. Na het invullen van een intakeformulier en een persoonlijke
kennismaking wordt samen gekeken naar het vervolg. Als er een persoonlijk traject volgt, betekent dit meestal iedere twee weken een gesprek.
In (drukke) periodes kan het mogelijk zijn dat dit om de drie weken zal zijn. De voorkeur heeft om live af te spreken, maar er is ook
de mogelijkheid om via beeldbellen cq. Skype hulp te ontvangen.

Verzoek toerusting | Naast persoonlijke gesprekken is er ook de mogelijkheid een verzoek te doen tot toerusting van een vrouwengroep
o.i.d. middels PPP en op een interactieve wijze. Thema’s die al eerder zijn behandeld: De Waarheid zal je vrijmaken, Bijbelse genezing
van afwijzing, Vergeven vanuit het hart, Bijbels omgaan met emoties, Vrij van oordeel, Perfect of echt?! 

We zijn dankbaar dat dit onderwijs heel positief wordt ontvangen en al voor veel vrouwen tot zegen is geweest. We ervaren
steeds weer dat God vrijheid geeft door Zijn Waarheid.

Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot het begeleiden van vrouwen (voor vrouwen) en mannen (voor mannen) in pastorale
teams m.b.t. misbruik – specifiek aan de hand van het in 2021 uitgegeven boek ‘Parels in puin’.

Contact | Annemarie van den Dool – 06-10756009 – anvddool@outlook.com

Ondersteuning project | Dit werk wordt Pro Deo – voor God – gedaan vanuit de Bijbelse notie ‘we hebben het om niet ontvangen,
geef het om niet’. Er wordt dus geen uurtarief gevraagd voor de gesprekken. Het betreft een geloofsbediening
in het vertrouwen op ondersteuning vanuit giften voor ons levensonderhoud. We vertrouwen erop dat u of jij dit biddend overweegt.

Een gift kan worden overgemaakt naar: NL61RABO0304660825

t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v. Project Bijbelse counseling en Toerusting