Project LEEF!

Project LEEF! Pionieren en Bouwen in de regio Rijnmond – Alblasserwaard kent meerdere fronten waar het binnen beweegt:
We geloven dat de kerk bestaat uit mensen, uitgeroepen door God Zelf met gaven en talenten die inzetbaar zijn voor Zijn Koninkrijk
en daarmee dus als Hoop voor de wereld. Dit is mede de roeping van de lokale gemeente.
Huizen van Hoop voor de nabije omgeving en een zendingsplek om vanuit te gezonden te worden.

We investeren primair in relaties en zo ontstaat een netwerk van gelovigen waarbij de primaire focus het Koninkrijk van God is en
waar door de relaties heen een learning community/ netwerk ontstaat.

Met elkaar zetten we ons in voor:
– Gebed/ aanbidding/ focus op God
– Inzet en ontwikkeling (planting) van (nieuwe) community’ s
– Ontwikkeling van discipelschapstraining met 2 tot 3 mensen;
– toerusting/ training /onderwijs om gaven te ontdekken en hierin te functioneren
– herstel, zorg en bevrijding
– Leven met- en vanuit een missie (Koninkrijk van God Dichtbij)
– Discipelschap (groei in karakter en geloof)
– Focus op eenheid in verscheidenheid (samenwerking)!
– verbinding en connectie: Het lichaam is verbonden aan elkaar
– Bijbelschool- en studie
– Praktijktools ontvangen om mee aan de slag te gaan in het dagelijks leven, dichtbij het dagelijks leven;

We willen helpen met het opstarten van community ‘s in de leefomgeving van de mensen zelf en bieden ondersteuning door middel van
toerusting en coaching op verschillende wijzen, dit kan door:
– centrale meetings (een plek waar alle community’ s elkaar ontmoeten, waar gedeeld wordt, waar gevierd wordt!!);
– toerusting in de kleine groep
– persoonlijke coaching van (potentiele) leiders
– connectie- en in verbinding met organisaties/ kerken
– Inloopvoorzieningen voor de buurt(en) met activiteiten voor jong en oud
– connectie met hulpverlenende (welzijns)organisaties
– connectie met ondernemers/ ondernemingen die willen leven/werken voor en vanuit Gods Koninkrijk.

Er zijn reeds community’ s die door kunnen groeien en vermenigvuldigen, er zijn centrale plekken in Rotterdam en Sliedrecht waar
centraal kan worden samen gekomen en georganiseerd.

Wilt u/jij dit project steunen dan kunt u een gift overmaken naar Stichting Werkers in de Wijngaard.
Dit kan op rekeningnummer: NL14RABO0136983979.
Onder vermelding van: Project LEEF!