Vluchtelingenhulp Griekenland

Vluchtelingen… de afgelopen jaren zijn ze met immense aantallen naar Europa gekomen.
Over de vraag of we hen opvang moeten bieden, verschillen de meningen.
Van de grenzen helemaal open tot helemaal dicht.
Dé oplossing is er niet, maar als christen hebben we wel een leidraad als we kijken naar wat God van ons vraagt met
betrekking tot de opvang van vluchtelingen.
In Leviticus 19:34 vertelt God ons dat we de vluchteling in ons midden moeten behandelen als één van ons.
En het gaat zelfs verder dan dat: we moeten hen ook liefhebben!

Het is deze opdracht die mij, Marieke, er in 2009 toe bracht om vrouwen in het asielzoekerscentrum in Utrecht te gaan bezoeken.
Het diepe verlangen om Gods liefde door te geven en deze ‘ontheemden’ een warm welkom en vriendschap te bieden,
werd sindsdien alleen maar versterkt en
maakte mij zoekend naar de (zendings)plek die God voor mij heeft.

In oktober 2015 kwam ik voor het eerst in Athene (Griekenland) terecht bij de christelijke organisatie Helping Hands om daar voor een half jaar
hulp te bieden aan vluchtelingen.
Zowel de materiële als geestelijke nood was overweldigend en ik voelde me gedrongen om in december 2017 voor weer
zes maanden terug te gaan naar Athene,
waarna ik in oktober 2018 emigreerde voor de langere termijn.
In datzelfde jaar leerde ik via het Afghaanse kerkje Agape, Sina kennen.
Een Afghaanse christen met een hart van goud die niets liever doet dan zijn eigen volk bekendmaken met de Waarheid
die hij zelf in Jezus gevonden heeft.
We kregen een relatie en zijn op 21 september 2019 getrouwd.
Nu zijn we samen actief betrokken bij het vluchtelingenwerk in Athene, o.a. als leden van de Agape-kerk en als
vrijwilligers bij de hulporganisaties
Helping Hands en Hellenic Ministries.
We zijn onder andere betrokken bij:
1. Evangelisatiewerk en pastoraat onder Afghaanse en Iraanse vluchtelingen;
2. Training voor leiders van Farsi-talige kerken in Athene;
3. Bieden van luisterend oor voor kwetsbare vrouwen en
4. Praktische hulpverlening: kinderwerk, maaltijden en persoonlijke verzorging.

We ervaren dat Athene een plek is waar we ons hart kunnen laten spreken en iets van Gods liefde en het Woord
mogen doorgeven.
In de politiek wordt de vluchtelingenstroom weliswaar aangeduid als een crisis en Europa wil de grenzen zoveel
mogelijk dicht houden.
Maar voor God bestaat er geen crisis; het gaat om mogelijkheden.
Veel vluchtelingen komen uit gesloten landen die moeilijk bereikbaar zijn met het Evangelie, maar God heeft hen
naar Europa gebracht en geeft ons de mogelijkheid
om al deze mensen te bereiken met de Blijde Boodschap.
Wat een kansen!

Wilt u / wil jij op de hoogte blijven van het werk onder vluchtelingen in Athene?
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar tft.marieke@gmail.com

Wilt u / wil jij dit project financieel ondersteunen? Giften kunnen overgemaakt worden naar:
NL60 RABO 0149 1205 67 tnv St. Werkers in de Wijngaard ovv Vluchtelingenhulp Griekenland