Wolk van Getuigen

Als Wolk van Getuigen zijn we geroepen om in Jezus’ Naam en vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en
vergeving van zonden te verkondigen.

Dit is de misse van meer dan tachtig getuigen met verschillende achtergronden en uit verschillende kerkverbanden.

In samenwerking met www.levenslicht.org en www.volgelingenvanjezus.nl brengen we hen samen en rusten we hen toe om vervolgens
de straat op te gaan, zoals de eerste gelovigen die
“overal verspreid waren, het land doortrokken en het Woord verkondigden” (Handelingen 8:4).

We doen dit op verschillende manieren die het Woord centraal stellen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

In winkelstraten spreken we mensen aan en delen we folders uit. In de wijk gaan we huis aan huis om gesprekken te hebben en lectuur
achter te laten. Op markten, pleinen of in bejaardentehuizen zingen we Evangelisatieliederen die het Evangelie verkondigen en
die nodigen tot Jezus. Ook organiseren we samenkomsten waar we het Evangelie prediken.

Kijk voor meer informatie op: www.wolkvangetuigen.nl

De Heere heeft voorzien in alles wat nodig is om dit werk te doen en we vertrouwen erop dat de Heere zal blijven voorzien
en iedere bijdrage rijk zal zegenen.

Zo is gebed voor het werk van het grootste belang; geknield voor Gods troon worden de grootste overwinningen behaald.
Zo de Heere je leidt, kun je financieel bijdragen aan de verspreiding van licht en leven door een gift over te maken op:

Rekening: NL14RABO0136983979
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. Wolk van Getuigen

Genade & vrede,

Elwin Beekman, Andreas Murre