Zendtijd

Aan de rand van media-stad Hilversum, verscholen in het bos, ligt Bijbelschool ‘Gospel for Europe’. Wij, Marnix en Janneke Bloemhof, wonen daar met onze vier kinderen en volgen daar samen de Bijbelschool.

Wij belijden door Gods genade dat we Zijn kinderen zijn… dat Jezus onze Verlosser en Heere van ons leven is… dat Hem de eerste plaats toekomt in ons leven…

Al langere tijd kwam de vraag steeds dringender op ons af: wat wil de Heere met ons leven? Is de manier hoe we ons leven nu leiden, nog steeds Zijn weg? Hoe kunnen we dienstbaar zijn in Zijn Koninkrijk? We hebben ons leven steeds weer opnieuw in Gods Hand gelegd en veel gebeden, onderzocht, nagedacht (m.n. over het thema: discipelschap) en om Gods leiding gevraagd.

Dit proces is uiteindelijk in een stroomversnelling terecht gekomen. Aan de ene kant pijnlijk (Lukas 14:26, 27) aan de andere kant ook vreugdevol, het geeft een diepe vrede om Hem te volgen.

Het werd ons duidelijk dat (ook voor de kinderen!) de bijbelschool een goede plek zou zijn. Voor ons een jaar van toerusting, vorming, de weg van de Heere zoeken… én de tijd om er samen voor de kinderen te zijn in deze periode van ‘ontworteling’ uit hun vertrouwde omgeving.

Onze toekomst ná dit jaar van Bijbelschool weten we op dit moment nog niet. Het is ons vaste vertrouwen en een bron van vreugde dat de Heere het wél weet en ons zal leiden in de goede werken die Hij voor ons heeft voorbereid (Efeze 2:10).

We staan van harte achter het logo van de Bijbelschool: ‘Hier ben ik, zend mij’. (Jesaja 6) Het is ons verlangen om in de voetsporen van Jezus te gaan, achter Hem aan, uitgezonden door Hem, op de plek waar Hij ons wil hebben. Dit jaar is een tijd van vorming, toerusting en voorbereiding. Vandaar dat we ons project ‘Zendtijd’ hebben genoemd, met een knipoog naar (media) Hilversum.

Onmisbaar is het gebed… dat bevelen we van harte bij u aan.
Een financiële gift, met in achtneming van 2 Kor. 9:7, kunt u overmaken op rek. nr. NL16INGB0006617072, t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard te Utrecht, o.v.v. project ‘Zendtijd’.