Abjan van MeertenTheologiestudie in Louisville

  Biblical and Theological Studies

  Begin augustus 2021 ben ik mijn vijfjarige studie theologie begonnen aan Boyce College, behorend bij Southern Baptist Theological Seminary
  in Louisville KY. Deze studie zal mij opleiden voor een bediening in de kerk, hetzij als predikant, onderwijzer, academicus, of wat dan
  ook: de mogelijkheden zijn groot. Gedurende mijn opleiding zal duidelijk worden wat Gods roeping voor mij is.

  De universiteit staat bekend om haar focus op de verspreiding van het evangelie en het gehoorzamen van
  de ‘Great Commission’. Ook staat de faculteit in wereldwijd aanzien op academisch niveau. Daarnaast kent de universiteit een
  grote campus met een hechte gemeenschap, en zijn er vele bloeiende gemeenten aan verbonden. Daardoor zal deze studie
  mij ook praktijkervaring geven in het dienen in een christelijke gemeenschap en het verspreiden van het evangelie.

  Deze studie zal mij dus persoonlijk vormen en toerusten om God groot te maken met mijn leven en mijn rol in Zijn Koninkrijk te vervullen.

  Wilt u mij financieel steunen? Maak dan geld over naar:
  NL14RABO0136983979
  t.n.v. Stichting Werkers in de o.v.v. Theologiestudie in Louisville

  Wilt u meer informatie over deze opleiding of over mijn verhaal? Neem dan contact op:

  e-mail.: abjanvanmeerten@icloud.com
  tel.: 06 30694638