Geertjan & Aletta de Vos – de PaterProject Hineni - Sauerland

: Heartcry.nl: NL33RABO0136983928

  Geertjan & Aletta wonen als echtpaar sinds 2015 in het streng katholieke dorpje Grönebach in Duitsland.
  Daar hebben ze 4 kinderen gekregen: Hadassa (2016), Sara-Lise (2018), Jedid-Jah (overleden tijdens de zwangerschap 2019)
  en Daniel (2020) en inmiddels is er een 5e kindje op komst.

  In hun woon- en werksituatie richten ze zich op het opbouwen van contacten met mensen uit de buurt om door middel van relaties
  het Evangelie van Jezus Christus te kunnen delen met streng gelovige othodoxe mensen, of juist met hen die een aversie hebben
  tegen het machtsblok van de staatskerken. Geertjan doet dit voornamelijk via zijn werk bij de plaatselijke supermarkt,
  het bijlesbureau en via contactenopbouw in het dorp met buurtgenoten.

  Aletta geeft leiding aan een kinderbijbelstudiegroep met behulp van het zondagschool materiaal van answersingenesis.org.
  Gezamenlijk proberen ze gemeenschap op te bouwen met de enkele gelovigen die ze in de buurt kunnen vinden en vormen ze een huisgemeente
  met een ander Nederlands gezin met wie ze in een kleine leefgemeenschap wonen.
  Daarnaast werkt Aletta samen met enkele moeders aan een website ter bemoediging van moeders in de geloofsopvoeding van de kinderen.
  Ook hebben ze een herberg in de leefgemeenschap waarin ze broeders en zusters voor enige tijd kunnen ontvangen.

  Naast het werk bij de supermarkt en het bijlesbureau zijn Geertjan en Aletta afhankelijk van giften.
  Wilt u hen ondersteunen in hun bediening dan kunt u een gift overmaken op hun rekening bij Werkers in de Wijngaard
  NL33RABO0136983928
  ten name van project ‘Hineni’.