Geertjan & Aletta de Vos – de PaterProject Hineni - Sauerland

: Heartcry.nl: NL33RABO0136983928

  Aletta de Pater staat sinds februari 2011 fulltime in de geloofsbediening.
  Voor die tijd is zij een aantal jaren hierin parttime werkzaam geweest naast haar baan als maatschappelijk werkster.
  Haar bediening onder de naam Hineni (‘Zie, hier ben ik, zend mij’ Jes. 6:8b) heeft tot januari 2013 voornamelijk bestaan
  uit het spreken op vrouwenbijeenkomsten waarbij pastorale thema’s of Bijbelboeken behandeld werden,
  het organiseren van conferenties voor Stichting Heartcry en voor Hart voor het Gezin, het coördineren van Bijbelschool Filadelfia,
  het verzorgen van lessen Pastorale counseling, het schrijven van literatuur en het geven van pastoraat.
  Sinds januari 2013 is Aletta volop actief geweest met de nieuwe Stichting ‘Gospel for Europe’.
  Hiervoor is zij in september 2013 verhuisd naar Grönebach in Duitsland, alwaar de nieuwe fulltime Ministryschool opgericht is.
  God heeft haar geroepen om Nederland te verlaten met de woorden uit Psalm 16:8 ‘Ik stel de Heere mij voortdurend voor ogen,
  omdat Hij aan mijn rechterhand is wankel ik niet.’
  Ze heeft twee jaar lang, samen met enkele anderen, deel uit gemaakt van de leefgemeenschap en het Management team in Grönebach.
  Ze heeft daar studenten gecoacht, les gegeven en conferenties georganiseerd.
  In juli 2015 is Aletta getrouwd met Geertjan de Vos.
  Geertjan was als conciërge werkzaam op Heilbron.
  Daarvoor heeft Geertjan ervaring opgedaan op verschillende gebieden, nadat hij de opleiding bouwkunde heeft afgerond.
  Hij is een aantal jaar werkzaam geweest als wiskunde docent, heeft een klein jaar in Tadzjikistan gewoond om thuisonderwijs te geven,
  en heeft praktische ervaring opgedaan in de bouw.
  In deze weg die Geertjan gegaan is zijn de woorden uit Mattheus 6:31 steeds meer gaan leven en is dit zijn levensvisie gaan vormen:
  ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’
  Geertjan en Aletta wonen nu in een huisje in Grönebach.
  Samen hebben ze in 2016 een dochtertje gekregen Hadassa, en verwachten ze in april 2018 een tweede kindje.
  Ze hebben hun werkzaamheden bij Heilbron beëindigd en bereiden zich voor op een pastorale bediening,
  waarbij ze met name counseling van echtparen en gezinnen op het oog hebben.
  Ze doen een pastorale opleiding (Praktisch Persoonlijk Pastoraat in Ermelo) die duurt tot juni 2018 en zijn bezig
  met het opstarten van een pastorale bediening.
  Zij geven een huwelijkscursus aan Duitse echtparen en ze nodigen regelmatig Nederlandse echtparen of gezinnen uit
  om een weekend naar Sauerland te komen voor pastorale begeleiding.
  De nieuwe missie onder de naam ‘Hineni’ is nog niet volledig uitgewerkt.
  Geertjan en Aletta zijn bezig om hun gezamenlijke visie biddend verder uit te werken,
  om Gods wil te ontdekken wat Zijn doel met hen is in Grönebach.
  Zijdelings blijven ze ook betrokken bij werk voor Stichting Heartcry en Hart voor het Gezin.
  Voor een gedeelte van hun levensonderhoud werkt Geertjan bij een bijlesbureau in Winterberg
  en werken Geertjan en Aletta samen op een christelijke camping.
  Verder zijn zij afhankelijk van giften.
  Wilt u Geertjan & Aletta ondersteunen in hun pastorale bediening dan kunt u een gift overmaken op hun rekening bij Werkers in de Wijngaard
  NL33RABO0136983928 ten name van project ‘Hineni’.