Andrea van den DoolTalitha Kumi

  ‘Volg Mij en Ik zal je een visser van mensen maken’ – Marcus 1:17
  ‘Wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen,
   goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’  – Micha 6:8

   

  Dit Woord vormt de basis van het werk wat ik op dit moment mag doen in Rotterdam – met een stap in geloof sinds 2017. Samen met mijn tweelingzus Annemarie woon ik op Rotterdam-Zuid en ben ik God dankbaar voor Zijn werk in mijn eigen leven. Er is veel eenzaamheid, pijn, verdriet in levens zonder God.  Sommigen mensen verlangen niet meer te leven. De Heere Jezus heeft ieder mens lief en zoekt wat verloren is! In 2010 heb ik de Bijbelschool Filadelfia (Stichting Heart Cry) gevolgd en daarna twee kinderwerkcursussen (Stichting IKEG). Ik heb met vreugde 10 jaar gediend in het kinderwerk bij Stichting Heart Cry. Sinds 2006 ben ik betrokken bij House of Hope (www.houseofhope.nl) en vanaf 2017 meer gericht op kinder- & tienerevangelisatiewerk en het bouwen aan netwerken voor jong en oud in de stad. Vanaf maart 2022 richt ik me op de grote nood in de stad. Er is een oogst van kinderzielen en jonge kinderen hebben een toekomst voor zich! God wil hen al jong zekerheid geven dat zij de Heere Jezus met heel hun leven mogen volgen!

  Kinderwerk en ouderenwerk | Twee dagen per week werk ik als vrijwilliger vanuit stichting House of Hope.  Samen met een collega coördineer ik wijkbezoekwerk onder ouderen met geen netwerk (die soms ook levensmoe zijn), richt ik me op wijknetwerken om christenen betrokken te laten zijn in hun eigen woonomgeving en doe ik kinderwerk in de wijk via House of Light (kerkplant).  Daarin dien ik in (discipelschap-)trajecten, organiseren we een jaarlijkse pastorale midweek en bezoek ik zelf wekelijks eenzame wijkbewoners. Ook richten we ons op gezamenlijk gebed voor de wijk

  Daarnaast is er persoonlijk het verlangen naar een levenshuis in de omgeving en zijn we bezig om Gods wil te ontdekken m.b.t. een concrete plek. We leven in een intense tijd met veel eenzaamheid onder ouderen, gebrokenheid in gezinnen. Met behulp van Gods Woord zoeken we Gods antwoord om mensen te zegenen en nabij te zijn. En verlangen we dat christenen hierin actief betrokken raken.

  Vanuit de Gemeente |Vanuit onze gemeente – Aanbiddingscentrum Rotterdam – krijgt het kinder- en tienerwerk vorm en geef ik leiding aan de zondagschool. Op zaterdagmiddag – eenmaal per twee weken – is er een kinderclub voor de wijk en elke dinsdagavond komt er een groep tieners uit de wijk. Samen met een zus uit de wijk sturen we een team van vrijwilligers aan. Op de clubs delen we het Evangelie en ons leven. Het is wonderlijk om te zien hoe God aan het werk is in (kinder-)harten en ons ook leert met deze tieners van de straat om te gaan. Een moeder is tot geloof gekomen en ontvangt nu discipelschap. Door analfabetisme en haar achtergrond kan ze de Bijbel niet zelf (thuis) lezen.

  Bemoediging & pastorale ondersteuning| We organiseren voor single vrouwen minimaal eenmaal per jaar een ontmoetingsweekend. Als er een pastorale nood van een kind of zuster op mijn weg komt, ben ik bereid een poosje samen op te lopen, soms samen met mijn zus Annemarie. Daarnaast geven we mantelzorg aan twee wijkbewoners.

  Project Talitha Kumi |De stem van de Heere Jezus komt tot mij en alle christenen: ‘Word wakker’ en Hij vuurt ons aan: ‘Kijk om je heen en bereik je naaste met Mijn Evangelie in daad en Woord’. Deel de liefde van de Heere Jezus uit! Daarin klinkt ook de belofte, dat vele kinderen en ouderen wakker mogen worden en zullen gaan zien wie de Heere Jezus voor hen is, in Zijn liefde en genade! Zo mag ik, samen met mijn zus, de gemeente en alle medegelovigen vissen in de stad onder diverse culturen, van jong tot oud(er). Daarin heb ik één verlangen: Dat God Koninkrijk komt en Zijn wil geschiedt in levens van jong en oud. Want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid!

  Ondersteuning project | Dit werk wordt Pro Deo – voor God – gedaan vanuit de Bijbelse notie ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je toegeworpen worden.’ Het betreft een geloofsbediening in het vertrouwen op ondersteuning vanuit giften voor het levensonderhoud. We vertrouwen erop dat u of jij dit biddend overweegt. Wilt u/ wil jij dit project financieel steunen dan kan een bijdrage overgemaakt worden op rekeningnummer: NL16INGB0006617072 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. ‘Talitha Kumi’/ Andrea van den Dool

  Contact | Andrea van den Dool – 06-28037789 – andreavandendool1979@gmail.com