Andrea van den DoolTalitha Kumi

  ‘Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiedde’

  ‘Volg Mij en Ik zal je een visser van mensen maken…’- Marcus 1:17

  ‘Wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’- Micha 6:8

  Deze woorden uit Zijn Woord gebruikte God eind 2016 om mij na te laten denken of ik fulltime in Zijn dienst zou gaan werken.
  Wat wil God? Dat alle mensen gered worden!
  Hoe wil Hij mij daarvoor gebruiken?

  Na een proces van bidden en raad van andere gelovigen heb ik mijn betaalde baan per juni 2017 bij House of Hope
  opgezegd en wil ik Mijn Meester volgen in geloof, om daar waar Hij de weg wijst met kinderwerk en wijknetwerken,
  Zijn Licht te laten schijnen.

  Sinds 2008 woon ik met veel plezier in de Zegenstraat op Rotterdam-Zuid. Anderhalf jaar geleden is ook mijn
  tweelingzus Annemarie hier komen wonen. Wat het nog gezelliger gemaakt heeft!
  Samen willen we de stad en de wijk dienen.

  Er is veel eenzaamheid, pijn, verdriet in levens zonder God. De Heere Jezus heeft de mens lief en zoekt een ieder.
  Wat een HOOP!

  In 2010 heb ik de bijbelschool Filadelfia van Heart Cry gevolgd en is het verlangen om kinderen met het Evangelie
  te bereiken in mijn hart gegroeid. Na 2 cursussen van IKEG rondom kinderevangelisatie heb ik nog meer inzicht
  gekregen hoe dit eenvoudig te brengen bij kinderharten. Het verlangen is gegroeid na verschillende conferenties met
  kinderen opgetrokken te hebben om hier meer tijd voor vrij te maken. Er is een oogst en jonge kinderen hebben een
  toekomst voor zich. God wil hen al jong zekerheid geven dat zij de Heere Jezus met heel hun leven mogen volgen! God
  gebruikt me als een instrument om kinderen, samen met hun ouders de weg van het kruis en redding te wijzen. ‘Laat
  de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet!’

  Mijn week zal gevuld zijn met 2 dagen kinderwerk om het Evangelie met kinderen te delen.
  • Dit houdt in dat ik leiding mag geven aan een kinderbijbelclub waar Moslimkinderen en andere kinderen uit
  de wijk komen– samen met een enthousiast team vanuit de ACR gemeente in Delfshaven.
  Deze club hebben we 1 keer per 2 weken. En het is mijn verlangen ook meer contact met ouders van de
  kinderen te kunnen krijgen.
  • Ook ben ik betrokken in de stuurgroep kinderwerk van de Heart Cry conferenties, waarmee ik tweemaal in
  Ambt Delden en eenmaal in Zeeland kinderwerk organiseer.
  • Soms zijn er ook pastorale problemen en hiervoor ben ik ook beschikbaar om samen te zoeken naar Gods plan
  voor het kind.

  Daarnaast blijf ik 1,5- 2 dagen vrijwilligerswerk doen bij House of Hope:
  • Opzetten van wijknetwerken -om als christenen betrokken te zijn in je woonomgeving door middel van
  huisbezoeken. Om vooral oudere Medelanders en andere culturen hoop te geven in hun eenzaamheid.
  Hierin stuur ik een team van vrijwilligers aan.
  • Christenen bewust maken van hun roeping naar hun medemens in hun straat. Samen zijn we een gebedsgroep voor
  de wijk gestart.
  • Ook ben ik vrijwilliger bij House of Life de pastorale tak van House of Hope en loop ik een stukje op
  met vrouwen. Hoop geven vanuit het Woord van God. Het is zo mooi om te zien wat Hij kan en wil doen in
  levens van mensen!

  En als er een pastorale nood van een zuster op mijn weg komt ben ik bereid een poosje samen op te lopen, soms samen
  met mijn zus Annemarie.

  Projectnaam
  Het project wil ik de naam Talitha Kumi geven, waarin de stem van de Heere Jezus tot mij en alle christenen
  spreekt: ‘Word wakker’ en ons aanvuurt: ‘Kijk om je heen en bereik je naaste met Mijn Evangelie in daad en Woord’.
  Daarin klinkt ook de belofte door, dat vele kinderen wakker mogen worden en zullen gaan zien wie de Heere Jezus
  voor hen wil zijn in Zijn liefde en genade!

  Zo mag ik, samen met de gemeente en alle medegelovigen vissen in de stad en ons land onder diverse culturen,
  jong en oud. Met één verlangen: ‘Dat God Koninkrijk komt en Zijn wil geschiedde’

  Want van U is het Koninkrijk
  en de Kracht
  en de Heerlijkheid
  tot in Eeuwigheid!

  Wilt u/ wil jij dit project financieel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
  NL16INGB0006617072 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. ‘Talitha Kumi’/Andrea van den Dool