Annemarie van den DoolPastoraal werker

: www.heartcry.nl : NL61RABO0304660825

  Sinds 2002 mag ik persoonlijk weten gered te zijn door het dierbaar bloed van de Heere Jezus. Daarna volgde voor mij nog een lange weg mbt identiteitsvorming (geboren als een uniek persoon van een eeneiige tweeling J) en innerlijke genezing van zaken waarvan ik me niet bewust was. Van 2010-2012 was ik student op de parttime Bijbelschool Filadelfia in Langbroek. Dit zijn voor mij bijzonder vormende jaren geweest. God heeft me door de lessen, accountability en door nauw persoonlijk contact met Steve en Kathy Gallagher innerlijk genezen van de gevolgen van afwijzing en emotionele afhankelijkheid.

  De module pastoraat was na de Pastorale Cursus van Aad van de Sande een verdere persoonlijke vorming en verdieping. Hierna raakte ik betrokken bij de nazorg op de HeartCry conferenties en het mentoraat op de Bijbelschool. Het is een voorrecht en zegen om naast mensen op te mogen lopen en te zien hoe God levens geestelijk wil verdiepen, maar ook  innerlijk helen. Het is steeds weer een wonder hoe Gods Geest werkelijk brengt bij de wortel van problemen, zodat er niet alleen symptoombestrijding hoeft plaats te vinden. Jezus is met recht de ‘Wonderful Counselor’ (Jesaja 9!)

  In mei dit jaar stond ik voor mezelf op een kruispunt. Ik vroeg mij af hoe ik het vrijwillige pastorale werk het beste kon blijven combineren met mijn huidige baan op de nierdialyse in het ASz in Dordrecht. De combinatie van zaken werd echter wat teveel. Ik overwoog om te gaan kijken naar de 24uurs zorg als ZZP’er om meer flexibel te kunnen zijn…

  Voordat ik de daad bij het woord kon voegen, kreeg ik de vraag vanuit Stichting HeartCry om tegen een vergoeding structureel voor hen te komen werken.

  Dit sloot aan bij hoe de Heere tot nu toe mijn leven heeft geleid en in de werkzaamheden die ik al verrichtte als mentor voor de Bijbelschool Filadelfia, de organisatie van de tweejaarlijkse HeartCry conferenties en de pastorale contacten.  Dankbaar om dit werk nu in meer rust te gaan vervolgen en uit te mogen breiden.

  Dit betekent een verandering in mijn werksituatie na 9 jaar vast op de dialyse te hebben gewerkt.

  Vanaf 1 oktober DV hoop ik als flexer te gaan werken in het ASz voor gemiddeld een dienst per week.

  Het is altijd mijn overtuiging geweest om het pastorale werk ‘om niet’ te doen.

  In Matth. 8:10 staat: ‘Je hebt het om niet ontvangen, geef het om niet’.

  Via het project pastoraat o.v.v. mijn naam is het wel mogelijk vrijwillig een gift over te maken.

  Het is mijn verlangen dat ik dagelijks mag wandelen in de werken die mijn Heere Jezus Christus voor mij heeft voorbereid (Efeze 2:10)