Daniel en Tineke van der HamHet Bruggenhoofd - Missionair pastoraal werk

: Rotterdam

  God bouwt zijn kerk juist daar waar je het niet verwacht.
  In de marge van veel grote steden, zoals ook in Rotterdam, groeien bijzondere missionaire initiatieven.
  Velen komen tot geloof, en nemen hun plaats in deze kerken in.
  Tegelijkertijd zien we dat de behoefte aan passende zorg enorm is, terwijl er weinig werkers voorhanden zijn.
  Het bruggenhoofd wil in de frontlinie van nieuwe en bestaande kerken een veilige plek bieden waar genezing en herstel kan plaatsvinden,
  en de bezoekers tegelijkertijd toegerust worden om hun plek in de missie van God in te nemen.
  We bieden individueel pastoraat, maar ook groepstrajecten als Celebrate Recovery aan, of zoeken passende oplossing met behulp van coaches.
  Hiernaast ondersteunen we de lokale kerken bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de missionair-pastorale activiteiten.
  Daniel van der Ham is afgestudeerd HBO-theoloog, en woont en werkt met zijn vrouw Tineke en twee kinderen in Rotterdam.
  Zij hebben er bewust voor gekozen om tussen de doelgroep te gaan wonen.
  Beiden hebben een sterke roeping ervaren voor de nood die de stad kenmerkt.
  We geloven dat Jezus als de Goede Herder zijn mensen het leven wil geven in overvloed. (Johannes 10:10)
  En tegelijkertijd zien we dat de Goede Herder aandacht heeft voor schapen die nog niet bij zijn kudde horen.
  Hij ging op weg om de afgedwaalde schapen bij zijn kudde te voegen.
  In het spoor van Jezus willen we invulling geven aan het herderschap in de marge van de samenleving.
  Daniel ervaart dat God hem roept om nu in een fulltime bediening te stappen.
  Hiervoor is uw steun hard nodig. Wilt u mee bidden voor dit bijzondere project?

  Wilt u het werk financieel ondersteunen dan kan dat op rekeningnummer:
  NL96RABO0184167280 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Utrecht o.v.v. het Bruggenhoofd