Evangelisatie en discipelschap in Rotterdam en omgevingProject Zilt

  Zoals zout en licht onmisbaar zijn voor ons leven, zo zijn de gelovigen als zoutend zout en lichtend licht, onmisbaar in deze wereld (naar Mattheus 5:13-16).

  Iets wordt als zilt omschreven als het alle elementen die in het zeewater zitten heeft opgenomen. Afgelopen jaar mochten wij weer “zilt” worden. We hebben met het hele gezin een Discipelschaps Training School (DTS) met Youth With a Mission (YWAM) gedaan in Marseille, waarbij we geleerd hebben over God, wie wij zijn in Hem en wat Hij van ons persoonlijk vraagt.

  Door de jaren heen groeide ons verlangen al om, als gelovigen, smaakmakers te zijn voor de mensen om ons heen. Zodat zij iets kunnen proeven van de heerlijkheid die Christus voor ons heeft.

  In de periode van de DTS hebben we ons geleid geweten door God om hiervoor meer tijd vrij te maken. Concreet hield dit in dat Marika stopte met werken. Dit betekent dat zij zich 3 dagen per week gericht kan inzetten voor het Koninkrijk van God.

  Sinds november 2022 zijn we gestart met evangelisatie, hulpverlening en training/ discipelschap in onze eigen regio (Rotterdam en omstreken). Dit doen we door ons aan te sluiten bij bestaande initiatieven, maar ook door samen met anderen te zoeken naar nieuwe manieren om Gods liefde te delen.

  Op dit moment zijn we aangesloten bij YWAM in Nederland. Dit is een christelijke, internationale, interkerkelijke jongerenbeweging, die als doel heeft om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Voor meer informatie over wat we hier doen zie www.ywamrotterdam.nl.

  Ook zijn we betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten in de regio zoals evangelisatie-acties, leiden van huiskring, Alpha-cursus, vluchtelingenhulp, mama-café. Hierbij vinden wij het belangrijk om een verbindende factor te zijn tussen verschillende kerken en een ondersteunende rol aan te nemen ten opzichte van bestaande initiatieven.

  In de opstartfase waarin we nu zitten, zijn we als gezin bezig met het finetunen van onze visie en werkzaamheden op kortere en langere termijn. Dit betekent dat we wellicht nog wat extra projecten oppakken en anderen misschien zullen moeten loslaten.

  Om weer even terug te komen op de projectnaam ‘Zilt’, als een paal boven water staat in elk geval dat we onze Heer willen volgen, waar Hij ons leidt. Wij willen het zoutende zout en het lichtende licht zijn voor de wereld, zodat wij Hem kunnen laten zien.

  Om dit werk te doen hebben we mensen nodig die om ons heen willen staan middels gebed en/of financiën.

  Wilt u ons werk steunen, dan kunt u een gift overmaken op onderstaand rekeningnummer (ANBI):

  NL16INGB0006617072
  t.n.v. Werkers in de Wijngaard
  o.v.v. Project Zilt