Familie WeerstandFamilie Weerstand

: Emmeloord: www.refbapemmeloord.nl

  “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?
  En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
  En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat:
  Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”
  Rom. 10:14-15

  Na betrokken te zijn geweest bij de oprichting van een nieuwe gemeente, hebben we ons daar met dankbaarheid van
  2014 tot 2019 mogen inzetten. In de eerste instantie als mede oprichter en later ook als oudste.

  In 2018 merkten we dat de Heere ons riep om toegerust te worden voor het werk in Zijn gemeente. Nog niet wetende wat de vervolgstap
  na deze opleiding zou zijn, hebben we deze mogelijkheid aangegrepen en zijn met ons hele gezin voor twee jaar naar Engeland geëmigreerd.
  Daar heb ik een tweejarige theologische opleiding genoten op de London Seminary. Op 17 juni 2021 zijn wij terug naar Nederland gekomen
  met het verlangen de Heere te dienen.

  Sinds die tijd zetten we ons in voor een nieuwe kerkplant, de Reformatorische Baptistengemeente in Emmeloord en mag ik daarnaast
  met enige regelmaat in verschillende  gemeenten het Woord bedienen.

  Net als in Engeland zouden we de Reformatorische Baptistengemeenten ook hier in Nederland meer op de kerkelijke kaart willen zien.
  We onderhouden dan ook warme banden met verschillende kerken en predikanten in Engeland. Deze voorgangers bieden een
  actieve ondersteunende- en coachende rol.

  Naast mijn huidige baan (als programmeur) heb ik op moment van schrijven de beschikking over één dag in de week voor de gemeente,
  echter is er veel meer tijd nodig om al het werk te kunnen doen. Het verlangen is om uiteindelijk zo de Heere wil, full time in te kunnen
  zetten in Gods koninkrijk.

  De giften worden gebruikt om te kunnen arbeiden in de kerk, om zo het evangelie van Jezus Christus en de boodschap van hoop te verspreiden
  in de Noordoostpolder en Emmeloord. We zetten ons in door vanuit het Woord voor te gaan in de prediking en Bijbelstudies.
  Daarnaast hopen we binnenkort het kinderwerk op te zetten. Ook is er veel Engels materiaal beschikbaar wat we willen vertalen, of op zo’n
  wijze uitwerken dat het bruikbaar is voor kerk(en) in Nederland. Bijvoorbeeld de baptisten-geloofsbelijdenis, kortweg de ‘1689’.
  We werken aan een format om deze belijdenis te kunnen gebruiken waar hij ook voor geschreven is, voor zowel in de kerk als in het gezin.

  Graag willen we u te vragen te bidden voor ons werk, en de verspreiding van het evangelie. We leven in een tijd waarin velen zich afkeren
  van God en zijn Woord. Er is aanhoudend gebed nodig om arbeiders die in de Wijngaard werken te ondersteunen.
  Ook is er vurig gebed nodig om een nieuwe jonge generatie toe te rusten voor de taak van de verspreiding van het evangelie.

  Wilt u ons financieel steunen, dan kan dat op onderstaand rekening nummer:
  NL16INGB0006617072 O.v.v. Fam. Weerstand t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard