Familie GunninkThe Gunninks in London

: NL16INGB0006617072 o.v.v The Gunninks in London

  Familie Gunnink, bestaande uit Klaas-Jan (1989), Willemien (1987), en drie jonge kinderen Alien, Mieke en Jan, verhuist in
  augustus 2018 naar Londen.
  Bij Klaas-Jan leeft het verlangen om te gaan studeren voor woordbediening, na ruim 5 jaar als techneut te hebben gewerkt.
  Dit verlangen heeft ons geleid naar aanmelding en aanname bij London Seminary (londonseminary.org).
  Deze tweejarige opleiding biedt grondig onderwijs in de bijbel, theologie, kerkgeschiedenis en praktische toerusting
  voor bijbelverklarende prediking en de taak in Gods Koninkrijk.

  Klaas-Jan zal fulltime studeren en Willemien zal voornamelijk de zorg voor de kinderen hebben, waarvan de oudste op den duur
  thuisonderwijs zal ontvangen.
  Om deze jaren financieel te kunnen redden, hebben we ons huis verkocht.
  Ook is er een beurs voor het collegegeld ontvangen vanuit het seminarie, waarvoor we de Heere dankbaar zijn.
  We willen ons graag aansluiten bij Werkers in de Wijngaard vanwege de visie op bediening en omdat we zo de mogelijkheid kunnen
  bieden om ons te ondersteunen.

  Waar we na deze twee jaar studie en verblijf in Londen zullen terechtkomen, is voor ons nu nog onduidelijk.
  Of Klaas-Jan gemeentepredikant wordt of op een andere plaats in het Koninkrijk aan de slag gaat, is ook nog open.
  Wellicht in Nederland, maar misschien ook niet.
  Het is ons gebed dat de Heere ons ook daarin zal leiden, net als in het verlangen om eerst deze stap te zetten.
  Het is alles in Zijn handen.

  Indien u de familie Gunnink financieel wilt ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op rekening NL16INGB0006617072
  o.v.v. ‘The Gunninks in London’ t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Utrecht.