Henri & Hillie van DijkStudent Theologie

: NL90RABO0321041275

  Henri en Hillie van Dijk

  Missie Ede

  Ede, een gemeente op de Veluwe met veel kerken.
  Daar is toch geen missionair werk nodig?!
  Toch worden veel mensen door bestaande kerken niet bereikt met het Evangelie.
  Er zijn daarom in Ede verschillende missionaire projecten.
  Het project Flower Power is daar een voorbeeld van (zie projecten)

  Henri en Hillie zijn samen met een ander stel initiatiefnemers van Flower Power.
  Zij zoeken de vrede voor de stad zodat de Bloemenbuurt tot bloei mag komen.
  Henri heeft de Master Missionaire Gemeente gevolgd.
  Hij wil dit graag inzetten bij het project Flower Power maar ook bij andere missionaire initiatieven.

  Wilt u Henri & Hillie financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken
  op rekening NL90RABO0321041275 o.v.v. Z.H. van Dijk t.n.v. Stichting Werkers in de
  Wijngaard! te Ede