Ingrid Bijl en Ingrid van den Boogaard

   

  Na meer dan 35 jaar ondergedompeld te zijn in New Age en moderne spiritualiteit, opende God de ogen van twee, nu in Spanje
  wonende Nederlandse vrouwen. Deze radicale bekering veranderde hun hele leven. Ze realiseerden zich dat het leven niet meer
  om hen draaide maar om Hem. Nu werken ze voltijds in hun bediening: New Page Ministries – Van New Age naar Gods Woord.

  Project BOAT Alicante

  Spanje is een land met minder dan 2% protestants-christelijken. Het kent wel een
  rijk Rooms Katholiek verleden. Veruit de meeste Spanjaarden moeten niets hebben
  van het geloof, mede omdat het RK geloof de staatsgodsdienst was onder het
  fascistisch bewind van Franco. Verrassend genoeg zien we soms wel dat
  Spanjaarden zich thuis voelen bij een Engelstalig protestantse gemeente,
  mede omdat hierbij de link met het verleden een minder groot struikelblok vormt.

  In de stad Alicante, met ruim 373.000 inwoners (vergelijkbaar met Utrecht) is 15% buitenlands resident voor wie Spaans niet de eerste taal is.
  De gehele provincie Alicante kent ongeveer 2 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 400.000 met een buitenlandse nationaliteit. Dat is 20%.
  In de stad Alicante is geen Engelstalige geloofsgemeente, geen Bijbelstudie, geen outreach, niets. Via ons plaatselijk en online netwerk horen
  en zien we de vraag, maar er is geen aanbod.

  De afgelopen jaren werkten we binnen onze ministry voornamelijk online (counseling, gesprekken met mensen online, video’s maken
  en delen etc.). Het is ons afgelopen jaar duidelijk geworden dat God ons vraagt niet alleen online, maar ook lokaal voor hem te werken.
  Door onze achtergrond spreken wij de taal van de wereld en weten we vaak precies wat mensen bezig houdt. En we zien zoveel mensen die
  verloren lopen… De nood is hoog en Zijn waarheid is zo nodig! Nu misschien wel meer dan ooit.

  Uit dit alles ontstond project BOAT. BOAT staat voor the Beginning Of All Things. Het begin en einde van alles, de Alfa en Omega: Jezus Christus.

  Project BOAT kent 4 bouwblokken:

  1. All Nations Fellowship [fellowship & discipleship]

  Het bijdragen aan de start van een Engelstalige internationale protestants-christelijke gemeente in Alicante. Starten van
  huisgroepen, Bijbelstudie, aanbidding- en gebedsavonden etc.

  1. IAMoneworld [creative outreach]

  Het bouwen van relaties met Engelssprekende mensen in de brede omgeving van Alicante, persoonlijk maar ook online. Video, muziek,
  T-shirts ontwerpen, samen koken etc. in een co-working space, een pioniersplek waar iedereen welkom is.

  1. Center for Biblical Counseling Europe [counseling & training]

  Het starten van het eerste centrum voor Biblical Counseling in Europa. Focus is het begeleiden en onderwijzen van christenen en
  niet-christenen in Europa met/in Biblical counseling en het opzetten van een bibliotheek met relevante boeken. We werken hierin samen met
  enkele ervaren geaccrediteerde biblical counselors.

  De eerste dozen met boeken die ons zijn aangeboden, worden al naar Spanje verstuurd en een eerste online training staat gepland in het
  voorjaar van 2022.

  1. Retreat at Sea [hospitality & discipleship]

  Het bieden van een veilige, warme plek voor christelijke vrouwen in nood. Een omarming in gastvrijheid en ondersteuning in hun
  levenswandel vanuit een christelijke visie. Tevens een plek waar New Agers die door God geroepen zijn gevoed kunnen worden. We staan ook
  open voor samenwerking met andere partijen als zij een groepsretraite willen organiseren in Spanje.

  Wij werken in project BOAT niet alleen, maar met een lokaal team van mensen (waaronder enkele missionarissen) van
  verschillende nationaliteiten en leeftijden. Ook zijn we regionaal verbonden aan een Spaanstalige en een Nederlandstalige kerk.
  Onze missie middels dit project is om God te dienen en mensen te helpen in Gods waarheid te wandelen.

  In de 3de eeuw voor Christus zwaaiden de Romeinen de scepter in Alicante. Alicante heette toen Lucentum, latijns voor Plaats van
  Licht of Bright Place (lucere). Ook toen Jezus geboren werd, heette Alicante nog steeds Lucentum. Lucentum is tevens de naam van onze
  Spaanse asociación van waaruit we dit project plaatselijk opzetten.

  Zou het niet mooi zijn als Alicante zijn naam van weleer eindelijk waar kan maken? Plaats van Licht. Dat in Alicante Gods Licht volop mag
  schijnen om het donker te verdrijven!

  ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,
  en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.’ 2 Korinthe 5:18

  Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op!
  Ga met ons in gesprek of ontvang ons uitgebreide visiedocument via ingrid@newpageministries.org of bel: +34 722 864 259.

  Op de hoogte blijven:
  Blijf op de hoogte hoe God in en door onze bediening werkt (wij staan hier zelf vaak enorm van te kijken!) en geef u op om onze
  nieuwsbrief te ontvangen. U ontvangt ook het zeer bemoedigende verhaal van een plaatselijke missionaris die we goed kennen.
  Een zuster die al meer dan 50 jaar de Heer dient, in zowel Frankrijk als Spanje. Geef u hier op: https://newpageministries.nl/nieuwsbrief/

  Onze achtergrond en bekeringsverhalen:

  1. Bekijk hier de getuigenisvideo die Ingrid van den Boogaard maakte voor haar vrienden en familie
   (allen niet gelovig) https://www.youtube.com/watch?v=GuerX6oGOt4 (Nederlandse ondertitels kunt u instellen op YouTube).
  2. Bekijk hier het interview met Ingrid Bijl over haar bekering en haar werk als Biblical counselor
   (in het Nederlands) https://www.youtube.com/watch?v=3Z4ImmqgAbo

  Ondersteuning in gebed:
  Wilt u ons steunen in gebed? Heel graag! We worden inmiddels ondersteund door een groep van meer dan 90 mensen wereldwijd die
  het werk ondersteunen in gebed. Mocht u specifieke gebedsverzoeken willen ontvangen via de nieuwsbrief, geef u dan hier op:
  https://newpageministries.nl/nieuwsbrief/

  Financiële ondersteuning:
  We ontvangen al meerdere verzoeken voor de retraites en mensen die willen komen helpen bij de plek in Alicante zodra we een locatie
  hebben. We staan te trappelen om te beginnen!

  Wilt u het werk voor het Koninkrijk in en door deze missie financieel steunen? Dat kan! Maak een speciale gift of
  terugkerende gift over via: bankrekeningnummer NL14RABO0136983979 t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. ‘project BOAT’.

  Vergeet ‘o.v.v. Project BOAT’ er niet bij te vermelden, anders komt uw gift niet ten goede van het project, maar is het een algemene gift
  aan de Stichting.

  Voor meer informatie over geven kijkt u op:

  https://newpageministries.nl/manieren-om-te-geven/

  Wij zijn zeer dankbaar voor Stichting Werkers in de Wijngaard en alle andere broeders en zusters die samen met ons optrekken in het werk!

  In Hem,

  Ingrid Bijl
  Ingrid van den Boogaard

  ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’ Romeinen 11:36