Iwan & Corine ReesinkLove1Another

  Iwan & Corine Reesink

  Project: love1another
  Zending in Roemenie
  Wij zullen samen met alle heiligen kunnen ontdekken hoe groot Gods liefde is.
  Efeze 3: 18

  Iwan heeft al jaren terug Gods Stem verstaan, Die zei: “je komt hier terug”.
  Hij is vaak in Roemenië geweest en heeft passie voor dit volk gekregen.
  In 2014 leerde hij zijn vrouw Corine kennen. Nu delen zij samen de passie,
  om mensen zonder hoop weer hoop te geven.

  Er is een bewogenheid ontstaan bij ons voor de mensen in Roemenië en met name
  voor de minder bedeelden (zigeuners, kinderen en verslaafden).
  We hebben kinderen ontmoet die analfabeet waren, geen ouders meer hadden,
  schaars gekleed waren en onvoldoende eten hadden.
  Deze verwaarloosde kinderen en hun families raken ons hart, waardoor we graag iets voor hen willen doen.
  Wij geloven dat een gezin de basis is van hoe je kijkt naar de wereld om je heen en de toekomst.
  En dat dit invloed heeft op het Godsbeeld wat iemand heeft.
  Als één familielid verandert en nieuwe inzichten krijgt, heeft dit invloed op de rest van de familie.
  Onze visie is om verandering voor de lange termijn teweeg te brengen en te investeren in mensen levens.
  We geloven dat dit begint door relatie met Jezus.
  Daarom brengen we in de eerste plaats het Evangelie en daarnaast willen we ook praktische hulp bieden,
  zodat deze mensen de kans krijgen hun levensomstandigheden te veranderen.
  We wonen en werken in Campina in Roemenië.
  Daar werken we in team in samenwerking met voorgangersechtpaar Jurjen en Loredana Nagel van de
  gemeente Centrul Crestin Nehemia.
  We werken in volgende projecten; Gaarkeuken, kinderwerk, Kinderkamp, evangelisatie, vrouwenbijeenkomsten en humanitaire zorg.
  Wilt u meer weten over het werk van Iwan en Corine en project love1another, zie dan; www.love1another.nl

  E-mail: idreesink@hotmail.com

  Website: love1another.nl

  Rekeningnummer: NL47RABO0327328037
  T.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard
  O.v.v. love1another