Jacob-Jan & Tamara MatzeOpstarten bijbelschool

: familiejjmatze@gmail.com: familiejjmatze.wordpress.com: NL94 RABO 0113 1658 38

  Student Theologie

  Dit echtpaar is sinds augustus 2013 fulltime in de geloofsbediening gegaan. Jacob-Jan heeft voor die tijd twee jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Tamara heeft in deze tijd vrijwilligerswerk gedaan bij stichting IKEG.

  Als echtpaar heeft de Heere hen al eerder een verlangen in het hart gelegd om samen in Zijn wijngaard te gaan dienen. In begin 2013 heeft de Heere hen op een wonderlijke manier betrokken bij het starten van een rustoord en Bijbelschool (‘Gospel for Europe’ ) in het Sauerland. Naast dat dit gebied daarvoor al  veel voor hen betekende, heeft de Heere ook duidelijke bevestiging gegeven door Psalm 16 om aan dit project deel te nemen.

  In Zwitserland hebben Jacob-Jan en Tamara in het najaar van 2013 de ‘Intensiv-training’ van de KEB/CEF gevolgd. Deze training, die in het Duits gegeven werd, was voor hen een goede voorbereiding op het leven in de woongemeenschap in Duitsland en het leren van de taal. De weg in Grönebach is echter niet een eindstation geweest.

  Naast dat er deuren dicht gingen voor een langere tijd in Grönebach, deed zich voor Jacob-Jan de mogelijkheid voor om in Amerika te gaan studeren aan het Puriteins Reformatorisch Theologisch Seminarie in Grand Rapids (V.S.) https://prts.edu

  De visie van Jacob-Jan is gericht op het doorgeven van Gods Woord. Alle missies/projecten tot nu toe hebben hieraan bijgedragen. Van september 2015 t/m juli 2017 hoopt Jacob-Jan de MAR (https://prts.edu/wp-content/uploads/2013/08/New-MAR-OT-Requirements-2012.pdf) te gaan doen om daarna verder te gaan studeren in Nederland. Bid u mee dat deze tijd voor hem en zijn gezin tot zegen zal zijn?

  Hoewel de opleiding wordt vergoed, zal de familie voor levensonderhoud afhankelijk blijven van giften.

  Wilt u Jacob-Jan  en Tamara ondersteunen in hun werk? Dan kunt u o.v.v. ’missie Amerika’ een gift overmaken op hun rekening bij Werkers in de Wijngaard nr.  NL94 RABO 0113 1658 38 (Rabo)