Jacques & Annette BruntBijbelonderwijs

: Nederland: http://www.jacquesbrunt.nl : NL86RABO0136983847

  Redding – Jacques (1979) is geboren in het Westlandse dorp ‘s-Gravenzande.
  Op zijn 16e levensjaar werd hij door de Heere stilgezet en vanaf toen hielden diepe levensvragen hem bezig.
  Is er leven na de dood? Waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen?
  Hoe krijg ik vrede met God?
  Ook werd hij overtuigd van zijn zonden en zijn doelloze leven op dat moment.
  Het was in de zomer van 2000 dat de Heere Jezus aan hem werd geopenbaard als zijn persoonlijke Redder en Zaligmaker.

  Roeping – In 2004 is hij getrouwd met Annette (1980).
  Samen met hun vier kinderen (Levi, Boaz, Jesse en Juda) willen zij hun leven geheel en al beschikbaar stellen voor Hem,
  Die hen heeft liefgehad en Zichzelf voor hen heeft overgegeven (Rom. 8:32).
  Direct na Jacques’ bekering kreeg hij een diep verlangen zoals verwoord in een oud lied:
  ‘Heer, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij’.
  Dat verlangen werd ook op een wonderlijke manier ingevuld.
  Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, gaf de Heere hun leven een andere wending.

  Geloofsbediening – Stap voor stap werd voor hen duidelijk dat de Heere de weg baande naar een fulltime bediening.
  Hiermee stapten zij als gezin in een geloofsbediening.
  Dat wil zeggen dat ze geen vast inkomen meer hebben.
  Ze vertrouwen er op dat de Heere in al hun behoeften – dus ook in hun financiële behoeften – naar Zijn rijkdom zal voorzien (Filip. 4:19).
  Vanuit hun thuisgemeente dienen zij op veel plaatsen in ons land tijdens tal van samenkomsten.
  Zowel op zondagen als doordeweeks.
  De kerntaak is het geven van Bijbels onderwijs, geloofstoerusting en de bediening van het gebed (Hand. 6:4).
  Daarnaast verlenen zij ook pastoraat.

  Wilt u meer informatie willen over Jacques & Annette Brunt en het werk dat zij doen, bezoek dan hun website: www.jacquesbrunt.nl

  Mocht u hen financieel willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op Rabobank NL86 RABO 0136983847 
  o.v.v. Project Toerustingswerk Nederland t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Utrecht (ANBI-status).