Johan & Ria PoortBuilding hearts and places

  Eind 1998 riep God ons, Johan en Ria Poort, tijdens de Mission 99 conferentie, fulltime in de zending.
  Als stap in gehoorzaamheid hebben we toen besloten een DTS (discipelschap training school) van Jeugd met een Opdracht (JmeO) te volgen,
  waarna God ons duidelijk maakte ons aan te melden bij JmeO als fulltime staf.
  Wij hebben toen de eerste jaren op Heidebeek gewoond, een lokatie van JmeO te Heerde.
  Begin 2005 hebben we voor dezelfde organisatie in Engeland gewerkt voor een periode van 8 maanden, waarna we volgens plan weer
  terug gingen naar Heidebeek.

  Johan diende in de ondersteunende afdeling en leidde het onderhoudsteam.
  Daarnaast is hij zo’n 10 jaar deel geweest van het leiderschapsteam.
  Met het onderhoudsteam hebben we vele andere basissen geholpen met renovaties en andere zaken.
  Dit allemaal geïnspireerd uit de roeping van Besaleël die met Gods Geest vervuld, de bouw van de tabernakel op zich nam.
  Wij geloven ook dat als we vanuit Zijn Geest aan de slag gaan, dit een verschil maakt voor de eeuwigheid en dat hebben we in de praktijk ook
  waarheid zien worden.
  Op die manier mogen we goede rentmeesters zijn en dat ook de gebouwen en terreinen tot eer van God mogen zijn.
  Ook Ria heeft veel praktisch werk gedaan, overzag o.a. de tuinen en is mentor geweest voor veel mensen.
  Als gezin vinden we het fijn een gastvrij onthaal te bieden en daarmee te delen van Gods liefde.

  Eind 2016 leidde God ons naar een andere organisatie, waarmee een einde kwam aan een bijzondere en leerzame periode binnen JmeO.
  Voor ons gezin met inmiddels drie kinderen, die niet anders kenden, een hele stap.
  We kwamen terecht in Voorthuizen op landgoed Pauwenhof, een conferentiecentrum vanuit een christelijke identiteit.
  In die periode werd eveneens de Binnentuin over God gerealiseerd.
  Als gezin woonden we als enigen op het terrein en waren beheerders.
  Na een jaar stopten alle activiteiten van het conferentiecentrum en brak een tijd aan van veel gebed voor het behoud van de Binnentuin
  en het landgoed en dat deze tot Gods doel zouden komen.
  Als gids heeft Johan inmiddels honderden rondleidingen mogen geven en zijn er ook mensen tot geloof gekomen
  in deze bijzondere evangelisatie tuin.
  Ria is bezig een bijzondere groentetuin aan te leggen, volgens een door God gegeven ontwerp.
  Verder geeft ze ook diverse workshops over voeding vanuit een bijbels perspectief.

  Inmiddels zijn er nieuwe eigenaren en heeft het landgoed eveneens een nieuwe naam gekregen, de Parel.
  Wij zien verwachtingsvol uit dat het landgoed tot Zijn bestemming gaat komen en dat we daar als gezin opnieuw in mogen dienen
  met de God gegeven gaven en talenten.
  Dat mensen God mogen ontmoeten en herstel mogen ontvangen.
  Building hearts and places.

  Hartelijke groet,

  Johan, Ria, Ruth, Benjamin en Sarah Poort

  Wilt u/jij ons project steunen dan kunt u een gift over maken naar:
  NL16INGB0006617072, t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v Building hearts and places