Kees en Hetty van der WaardPassie voor Zuid-Limburg

  Wie zijn wij?

   Wij zijn Hetty en Kees van der Waard. We willen ons in gaan zetten in Zuid Limburg, naast ons mentorschap van
  verschillende internet bijbelcursussen.

  Na ruim 5 jaar een gebedshuis gehad te hebben, kregen wij het gevoel dat wij elders verder moesten gaan. Onze gedachten gingen eerst
  richting Drenthe, maar het werd Zuid Limburg…..

  Dit stond niet direct op ons eigen verlanglijstje, maar de puzzelstukken vielen langzaam in elkaar. Op ons gebed of God ons
  richting wilde geven, kwam telkens Zuid Limburg naar ons toe. We zijn daar een paar keer naartoe gegaan en hebben
  met verschillende broeders en zusters gesproken, die daar het evangelie delen met mensen.

  We werden er meer en meer enthousiast door en we kregen bewogenheid  en verlangen om hier mee te gaan helpen met de talenten
  die God ons heeft toevertrouwd.

  Ondersteuning kleine kerkelijke gemeentes

  We hopen ons aan te sluiten bij Christengemeente de Bron in Heerlen en we hopen deze gemeente te kunnen ondersteunen.
  Ook staan we er open voor de andere kleine kerkelijke gemeenten te dienen.

  Inloophuizen

  We hebben contact met het Leger des Heils, die steeds meer sociale winkels opent in achterstandswijken, met het doel contacten
  te leggen en mensen te helpen waar nodig. Wij zouden hier ook een aantal dagdelen kunnen meehelpen in Heerlen,
  waar het leger des Heils in 2020 een inloophuis heeft geopend.

  Naast een luisterend oor, praktisch meedenken en meehelpen in bijvoorbeeld regel dingen, willen wij ook laten zien wie de
  Heere Jezus is! Allereerst door Gods liefde te laten zien, maar ook door bijbelstudies te geven, bijvoorbeeld het opstarten
  van een bijbel basis cursus.

  Opzetten van bijbel basis cursus

   Dit kan bijvoorbeeld door één op één of in een klein groepje een aantal momenten te plannen om de basis van het evangelie  uit te leggen.
  Is er meer belangstelling, kunnen we een vervolg hieraan geven, door dieper op het evangelie in te gaan.

  We zijn ons ervan bewust dat er veel tijd nodig kan zijn om een vertrouwensband op te bouwen met de plaatselijke inwoners.
  Dat hebben we begrepen uit de gesprekken met broeders en zusters die al langen in deze omgeving werken.
  Daar willen we dan ook in investeren.

  Verder staan we er biddend en open in, om te zien hoe God de dingen leidt en hoe Hij ons wil gebruiken.

  Passie verblijf

   Dit was ook nog een verlangen van ons, om een ruimte te hebben waar mensen even tot rust kunnen komen.
  Dat is nu het Passie verblijf, achter in de tuin. Een klein huisje met bed, douche, toilet en een keukentje erin.
  Zendelingen die met verlof zijn kunnen hier bijvoorbeeld een week of weekend uitrusten en genieten.
  Ook short-time stagaires van de bijbelschool zouden hier een tijdje kunnen zijn om in
  Zuid Limburg hun stage te kunnen doen. Zo zijn er allerlei mogelijkheden om mensen hiermee te kunnen dienen.

  Gebed, dat is zo belangrijk!

  Gebed zl ook hier weer een belangrijke taak zijn! We weten dat er zoveel kracht in gebed is en dat gebed zo noodzakelijk is,
  juist in donkere gebieden.

  Veel opwekkingen in het verleden zijn het antwoord op het gezamenlijke, aanhoudende gebed van een groepje christenen, die ernaar
  verlangen dat Gods Koninkrijk uitgebreid wordt en die in de bres gaan staan voor land en volk,
  voor de (soms afgedwaalde en lauwe) kerken, voor dorpen, steden enzovoort.

  We willen dat vuurtje graag aanwakkeren en doen oplaaien, omdat we erop vertrouwen dat God grote dingen doet op het gebed!

  Efeze 3: 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.

  We hopen dit samen met broeders en zusters te mogen doen uit de verschillende Christelijke gemeenten! Met elkaar en voor elkaar bidden.
  We hebben elkaar ook hard nodig in een omgeving waar weinig gelovigen zijn!

  Inzeten in de wijk waar wij wonen

  Bijvoorbeeld:

  – Door nieuwe bewoners te begroeten met een bloemetje en een Johannes evangelie.
  – Bij de geboorte van een baby een kinderbijbel te brengen.
  – Te investeren in contacten met de buren en gastvrij te zijn.
  – Eenzamen in de omgeving te bezoeken / uit te nodigen.
  – Enzovoort.

  Mentorschap 

  Naast dit werk hopen we ook ons Mentorschap voor Globalrize en Bijbelcursus Nederland voort te zetten!

  Hetty doet de Engelstalige tak en Kees de Nederlandse. Hier vullen wij deels onze uren mee.

  En dit is zeker boeiend werk! Je bouwt een relatie op met de cursisten, vooral wanneer sommigen meerdere studies volgen. Dan mag je langere tijd met iemand “meelopen” en leer je iemand steeds beter kennen. Vaak mogen we zien hoe studenten open bloeien en groeien in geloof, kennis en relatie met God.

  Hier komt het op onderwijs en discipelen aan. Beiden genieten we van dit mooie werk. We worden er ook zelf door opgebouwd en leren veel, onder andere door de vele en diverse vragen die gesteld worden. Dat verdiept ook ons eigen geloof!

  Giften kun je overmaken op NL14RABO0136983979
  t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard,
  onder projectnaam: Passie voor zuid limburg.