Kees en Hetty van der WaardHuis van gebed

: IJsselmuiden: sites.google.com/site/huisvangebedijsselmuiden: NL14RABO0136983979 t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard, onder project naam: Huis van gebed IJsselmuiden.

  Gebed, dat is zo belangrijk!
  We willen graag dat mensen zich (weer) bewust worden van de kracht van het gebed!
  We merken dat in veel gemeenten zo weinig aandacht is voor het gebed, doordeweeks, met christenen onderling.
  We leggen contacten met mensen en nodigen ze uit om te komen op de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten bij ons thuis.
  Vaak merken mensen dan pas hoe waardevol en goed het is om samen in gebed te gaan, met medebroeders en zusters!
  Ze worden erdoor versterkt en bemoedigd en vaak zien we dat mensen blijven komen!
  We stellen ons huis op meer momenten open voor gebed en stellen per keer een onderwerp centraal.
  Veel opwekkingen in het verleden zijn het antwoord op het gezamenlijke,
  aanhoudende gebed van een groepje christenen, die ernaar verlangen dat Gods Koninkrijk uitgebreid wordt en die in de bres gaan staan
  voor land en volk, voor de (soms afgedwaalde en lauwe) kerken, voor dorpen, steden enzovoort.
  We willen dat vuurtje graag aanwakkeren en doen oplaaien, omdat we erop vertrouwen dat God grote dingen doet op het gebed!
  Efeze 3: 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.
  Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed, tijdens deze bijeenkomsten, maar soms beleggen we ook een speciale avond om te bidden
  met en voor mensen met specifieke noden.
  Dit komt steeds vaker voor, want er is veel nood, op psychisch vlak, relationeel bijvoorbeeld in huwelijk en gezin en lichamelijk lijden.
  We werken intussen samen met voorgangers van verschillende kerken, om samen te bidden voor persoonlijke noden van mensen.
  We zien dat God grote dingen doet op het gebed!

  Onderwijs en toerusting.
  In onze woning wordt vanaf september 2016 de Veritas cursus gegeven aan een groep christenen, die toegerust willen worden
  en de bijbel beter willen leren begrijpen en het evangelie willen doorgeven.
  In september 2017 is module 2 van start gegaan!

  Het is ons verlangen anderen toe te rusten en te begeleiden in hun groeiproces in geloof en dicipelschap.
  We zijn in september 2017 gestart met twee Geestelijke Groeigroepen.
  We merken dat er honger is naar het Woord van God!
  We vinden het belangrijk dat christenen goed toegerust worden in deze tijd waarin zoveel dwaalleer verkondigd wordt.
  Kol. 1: 9-11 is hierin een heel belangrijk doel van ons. Daar staat:
  Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden
  met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt,
  in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte
  van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

  Huwelijkscursus
  We hebben we een huwelijksweekend gevolgd van stichting Hart voor het gezin.
  Ons verlangen is gegroeid om dit weer door te kunnen geven aan andere echtparen,
  zodat christelijke huwelijken versterkt worden en tot Gods doel komen.
  Dat huwelijken tot Gods eer mogen opbloeien en een afspiegeling van Hem mogen zijn!
  We gaan samen met onze voorganger kijken hoe we dit vorm kunnen geven.

  Toerusting van onszelf
  Het is ons verlangen om ons verder toe te rusten om onderwijs te geven en te groeien in het pastoraat.
  We merken dat de vraag naar pastoraat toeneemt en daar willen we ons ook verder in verdiepen.
  Om zo mensen vanuit Gods Woord te kunnen helpen.
  Veel mensen gaan gebukt onder allerlei ballast, en de bijbel geeft ons zoveel richtlijnen om van die ballast bevrijd te kunnen worden.
  Daarbij willen we mensen graag helpen!

  Giften kun je overmaken op NL14RABO0136983979
  t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard,
  onder project naam: Huis van gebed IJsselmuiden.