Leander en Joanne JanseBijbelonderwijs en evangelisatie

: l.janse@gospelforeurope.nl: www.gospelforeurope.nl: NL45RABO0306666782

  ‘En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’  – Mark.1:17

  ..om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…’ – Ef.4:12

  Wij, Leander en Joanne Janse, vader en moeder van Manoah en Kaleb, mogen door Gods genade in ons dagelijks werk bezig zijn met de voortgang van het Evangelie in levens van mensen.

  Kort iets over ons: Leander had al snel na zijn bekering het verlangen om met anderen te delen hoe groot Gods genade voor zondaren is. Daarvoor is het echter van belang om zelf toegerust te worden en te groeien naar het beeld van de Heere Jezus. Twee jaar lang heeft hij de Bijbelschool Filadelfia gevolgd. Gedurende die twee jaren hebben de bovenstaande woorden van Jezus uit Markus 1 meer betekenis gekregen. ‘Ik zal maken’ wil eigenlijk zeggen: ‘Ik zal u bekwaam maken, Ik zal u toerusten’. Dat is een waarheid die ons veel vertrouwen en vrijmoedigheid geeft.

  Na een tijd in de provincie Zeeland actief te zijn geweest, heeft de Heere ons een weg gewezen naar Hilversum, waar we wonen en werken in de Bijbelschool Gospel for Europe. Het is ons verlangen dat we als echtpaar vanuit de Bijbelschool dienstbaar mogen zijn aan God en mensen.

  De Bijbel zegt dat we in onze hele leven in alles van God afhankelijk zijn (Hand.17:25). Dat geldt echter nog meer voor het werk in Gods Koninkrijk. Niet in eigen kracht of wijsheid, maar in vertrouwen op God en met het verlangen dat Hij de groei geeft (1 Kor.3:7).

  Websites:  www.heartcry.nl  |  www.gospelforeurope.nl

  Wilt u het werk steunen, dan kunt u dat doen door geld over te maken op: NL45RABO0306666782  t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Project Bijbelonderwijs en Gospel for Europe.