Maarten BaanOntwikkelen van digitaal platform ‘Geloofstoerusting’

: www.jongerenavonden.nl: NL08RABO0114110808

  Website: www.geloofstoerusting.nl
  IBAN: NL08RABO0114110808

  Werker Maarten Baan is woonachtig in Wijngaarden (ZH).
  Hij is getrouwd met Elske en zij hebben samen een dochter en een zoon: Isah en Josia.
  In het dagelijks leven is hij als Senior-begeleider werkzaam in de zorg voor licht verstandelijk beperkten met ernstige gedragsproblematiek.
  Sinds december 2012 is Maarten Baan, in een parttime bediening, aangesloten bij Stichting Werkers in de Wijngaard.
  Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het (verder) ontwikkelen van het digitale platform: ‘Geloofstoerusting’.
  Nadat Maarten in 2009 door Gods grote genade, zekerheid van geloof ontving, ontstond er een verlangen om
  leeftijdsgenoten te bereiken met het Evangelie.
  Zo begon hij – met hulp van vrienden – eind 2009, met het organiseren jongerenavonden in de Alblasserwaard.
  Uit deze jongerenavonden ontstonden allerlei nieuwe initiatieven (ook voor ouderen), zoals: Bijbelstudies,
  geestelijke groeiavonden, gebedsbijeenkomsten en SingIn’s.
  Eind 2012 kwam Maarten op het idee om lezingen en geloofsgetuigenissen te filmen en op internet te plaatsen.
  Dit idee deelde hij met Marcel Vroegop.
  Hij bleek ook al langere tijd het verlangen te hebben om Engelse video’s te ondertitelen in het Nederlands.
  Samen hebben zij daarna een digitaal platform opgezet: www.geloofstoerusting.nl.
  Uiteindelijk is dit platform veel breder geworden dan de getuigenissen en de ondertitelde video’s.
  Tegenwoordig worden er artikelen vertaald, boeken uitgegeven, jongerenavonden, symposiums en SingIn’s georganiseerd,

  U kunt het werk van Geloofstoerusting allereerst ondersteunen door het werk in gebed bij God te brengen.
  Wilt u Geloofstoerusting financieel ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op NL08RABO0114110808 op naam van;
  Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede.
  Doe dit dan onder vermelding van: “Gift Geloofstoerusting”.