Magda AdrianaMagda Adriana bij (ex) Amish

Nadat ik tot geloof ben gekomen groeide bij mij het verlangen om werkzaam te zijn in Gods Koninkrijk.
In mijn zoektocht naar Gods wil hierin liet Hij mij stap voor stap zien dat Hij wilde dat ik het Evangelie zou brengen onder de Amish.

Ik kwam in contact met Mission to Amish People, een zendingsorganisatie onder de (ex-)Amish.
Vorig jaar kon ik een bezoek aan deze organisatie combineren met onderzoek voor mijn scriptie over de Amish in het kader van
mijn studie Duitse taal en cultuur.
Tijdens deze 2,5 maand heb ik verschillende Amish en ex-Amish geïnterviewd en kennis gemaakt met verschillende aspecten
van het werk van Mission to Amish People.
Zo ben ik mee geweest naar presentaties in kerken en heb ik gemiddeld 1 dag in de week op hun kantoor geholpen bij het nakijken
en versturen van Bijbellessen aan Amish kinderen.

Het afgelopen jaar heb ik mij voorbereid om weer terug te gaan en vrijwillgerswerk te gaan doen in het opvanghuis voor ex-Amish meiden,
dat Mission to Amish People een jaar geleden heeft opgericht.
Mijn werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het helpen van deze meiden in hun zoektocht naar een nieuw bestaan in de gewone,
Amerikaanse samenleving.
Dit houdt in dat ik Bijbelstudie met hen zal doen, hen zal helpen bij het vinden van werk, het halen van hun rijbewijs,
maar ook werken in de naastgelegen winkel en de meiden daar begeleiden in het opdoen van werkervaring.
Daarnaast zal ik ook bijspringen op het kantoor van Mission to Amish People waar dat nodig is.

Ik zie ernaar uit om mij in te mogen zetten om Amish en ex-Amish aan de voeten van de Heere Jezus te brengen,
wat het hoogste doel van dit alles is.
Jullie steun en gebed stel ik daarbij enorm op prijs!
Wilt u/jij mij steunen in dit project dan kan dat door een gift over te maken op NL16INGB0006617072
T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v Magda Adriana bij de (ex) Amish.