Marieke HasselmanVluchtelingenhulp Griekenland

  Vluchtelingen… de afgelopen jaren zijn ze met immense aantallen naar Europa gekomen.
  Over de vraag of we hen opvang moeten bieden, verschillen de meningen.
  Van de grenzen helemaal open tot helemaal dicht.
  Dé oplossing is er niet, maar als christen hebben we wel een leidraad als we kijken naar wat God van ons vraagt met betrekking tot
  de opvang van vluchtelingen. In Leviticus 19:34 vertelt God ons dat we de vluchteling in ons midden moeten behandelen als één van ons.
  En het gaat zelfs verder dan dat: we moeten hen ook liefhebben!

  Het is deze opdracht die mij er in 2009 toe bracht om vrouwen in het asielzoekerscentrum in Utrecht te gaan bezoeken.
  Het diepe verlangen om Gods liefde door te geven en deze ‘ontheemden’ een warm welkom en vriendschap te bieden, werd sindsdien
  alleen maar versterkt en maakte mij zoekend naar de (zendings)plek die God voor mij heeft.

  In oktober 2015 kwam ik voor het eerst in Athene (Griekenland) terecht om daar voor een half jaar hulp te bieden aan vluchtelingen.
  Zowel de materiële als geestelijke nood was overweldigend en ik voelde me gedrongen om in december 2017 voor weer een half jaar
  terug te gaan naar Athene.
  Dit keer werd ik me bewust van twee zeer kwetsbare groepen onder de vluchtelingen, namelijk minderjarige vluchtelingkinderen die hier zonder
  familie zijn en alleenstaande vluchtelingvrouwen die tot geloof zijn gekomen maar te maken hebben met vervolging door hun eigen landgenoten.
  Daardoor is de ‘droom’ ontstaan om een safehouse op te zetten en op deze manier hulp te bieden aan deze kwetsbaren.
  Eind maart 2018 ben ik voor de langere termijn teruggekomen naar Athene en het plan is nu om de komende maanden deze ‘droom’
  verder uit te werken en te zien hoe dit safehouse vorm kan krijgen.
  Ik zie uit naar de deuren die God gaat openen!

  Ik heb ervaren dat Athene een plek is waar ik mijn hart kan laten spreken en iets van Gods liefde mag doorgeven.
  In de politiek wordt de vluchtelingenstroom weliswaar aangeduid als een crisis en Europa wil de grenzen zoveel mogelijk dicht houden.
  Maar voor God bestaat er geen crisis; het gaat om mogelijkheden.
  Veel vluchtelingen komen uit gesloten landen die moeilijk bereikbaar zijn met het Evangelie, maar God heeft hen naar Europa gebracht
  en geeft ons de mogelijkheid om al deze mensen te bereiken met de Blijde Boodschap. Wat een kansen!

  Wilt u / wil jij op de hoogte blijven van ontwikkelingen mbt het safehouse-project?
  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar tft_marieke@protonmail.com

  Wilt u / wil jij dit project financieel ondersteunen? Giften kunnen overgemaakt worden naar:
  NL60 RABO 0149 1205 67 tnv St. Werkers in de Wijngaard ovv Vluchtelingenhulp Griekenland