Martin en Jeanet PenningBijbelschool Gospel Mission en Centrum voor Pastorale Counseling

: www.gospelmission.nl / www.pastoralecounseling.org: NL61RABO0310595673

  Ons leven

  In 1990 zijn we tot geloof gekomen en hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd.
  We ervaren het als de allergrootste zegen dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus onze zonden zijn vergeven en dat
  Hij de Koning van ons hart is. Na al die jaren met Hem te hebben gewandeld kunnen we er van getuigen dat de Heere Jezus ons leven
  heeft geleid.

  Na het afronden van onze studie hebben wij eerst twee jaar in Suriname gewerkt. Martin als fysiotherapeut en Jeanet als onderwijzeres.
  Daarna zijn we teruggekomen in Nederland en zijn we zowel werkzaam geweest in Duitsland als in Nederland. Maar na een aantal jaar
  groeide bij ons beiden het verlangen om een theologische opleiding te gaan volgen. Wij zijn samen gestart met de opleiding aan de
  Evangelische Theologische Academie. Tijdens deze opleiding kregen wij de vrijmoedigheid om met dat wat we geleerd hadden iets te
  gaan doen. Martin is toen gaan werken bij een van de Jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Na drie jaar kwam er een vraag van de
  Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek om daar kerkelijk werker te worden. In deze gemeente mochten we de Heere twee jaar dienen
  en daarna acht jaar in de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei, pastoraat en zending.

  Gospel Mission

  In het voorjaar van 2016 hebben we de roeping ervaren om als stafmedewerkers te gaan dienen in een fulltime Bijbelschool (Gospel for Europe)
  in Hilversum. Na drie jaar is de Bijbelschool in 2019 verhuisd naar Amerongen en gevestigd in Hebron, waar ze verder is gegaan onder
  de naam Gospel Mission. Het gebouw Hebron herbergt naast Gospel Mission ook de parttime Bijbelschool Filadelfia en de platforms
  Hart voor het Gezin en Hart voor de Gemeente. Deze vier bedieningen functioneren onder de overkoepelende stichting Hebron Missie.
  Het is ons verlangen dat Hebron een plek mag zijn waar studenten worden onderwezen en velen worden bemoedigd en toegerust.
  Onze rol binnen de organisatie is het samenleven met de fulltime studenten van Gospel Mission. Jeanet is mentor van de vrouwen en Martin
  van de mannen. Daarnaast verzorgt Martin lessen voor zowel de fulltime, als de parttime Bijbelschool.

  Centrum voor Pastorale Counseling

  Sinds een aantal jaar zijn we ook betrokken bij het Centrum voor Pastorale Counseling. Veel persoonlijke en relatieproblemen komen voort uit
  een verkeerd of onvolledig beeld van God, de mens en Gods Woord. Mensen mogen, ook in de gebrokenheid van het leven, leren om tot
  Gods eer te leven. We helpen om dat tot de praktijk van hun leven te maken. Het doel is om gevormd te worden naar het beeld van
  Christus, vrucht te dragen en te ervaren dat de God van de vrede met ons is. Wanneer dit gebeurt kunnen mensen weer
  hersteld worden tot bruikbaarheid en uitdelen van hetgeen zij geleerd hebben.

  E-mail:m.penning@gospelmission.nl; m.penning@pastoralecounseling.org; j.penning@gospelmission.nl

  Website: www.gospelforeurope.nl; www.hebronmissie.nl / www.pastoralecounseling.org

  Mocht u Martin en Jeanet financieel willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op
  NL61RABO0310595673 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Fulltime Bijbelschool GfE.