Pascal van TolyEvangelisatie bron van zaligheid.

  Ik zal mij kort voorstellen: 1987 werd ik ter aarde geboren. Mijn ouders noemden mij Pascal, opgegroeid in een gezin waar mijn vader toen ik
  een jaar of twee was tot geloof is gekomen. Alleen doordat er een tweestrijd in ons gezin was, werd ik nooit christelijk opgevoed. Mijn
  vader heeft 25 jaar lang gebeden voor de bekering van zijn gezin. En na 25 jaar kwam ik door Gods genade tot geloof. Mijn blindheid,
  doofheid, stomheid werden weggenomen door Gods Geest en mijn zicht werd geworpen op het volbrachte werk van Jezus Christus de Zoon
  van God. Leefde al die jaren volop in de wereld, zo goddeloos en de ongerechtigheid liefhebbend, maar NU mag ik uit genade de
  gerechtigheid liefhebben en een dienstknecht zijn van de Heere Jezus Christus. Al 6 jaar mag ik op straat het evangelie verkondigen. Dit
  doen we op verschillende plekken met een bakfiets, wat functioneert als een kraam. Dit te midden in het (winkel) centrum.
  Door de Corona-maatregelen waren we gedeeltelijk genoodzaakt om over te stappen naar een ‘nieuwe’ methode, i.v.m. dat sommige steden
  geen vergunning meer uitschrijven. Dit bood nieuwe mogelijkheden en kansen aan. Nu ik niet meer vastzit aan sommige vergunningen
  is er ruimte ontstaan om meerdere steden in het gehele land aan te doen. Lopend met een rugzak op, hebben we letterlijk en figuurlijk
  meer beweegruimte gekregen. En zijn wij niet meer geheel gebonden aan vaste steden/dorpen. Waardoor wij nu meerdere steden en dorpen
  bezoeken om het evangelie te verkondigen, en dit door geheel het land (hoewel mijn voorkeur toch het zuiden, oosten en noorden van ons
  land heeft, daar waar men tot mijn grote verbazing zeer weinig nog meekrijgt betreft het evangelie).

  Al enige tijd mag ik Bijbelstudie geven. Het is een genot om met anderen het Woord te bestuderen. De Bijbelstudies zijn divers(hetzij
  cultureel als qua geloofsleven) en verschilt per groep. De ene keer heb je te maken met hen die Christus nog niet kennen als
  Verlosser en Zaligmaker. De andere keer is het een groep dat bestaat uit (jong)gelovige mensen, zij die honger hebben naar het Woord.
  Dit maakt het zeer boeiend, maar vergt ook veel wijsheid. Heel dit gebeuren is met één opzet en dat is namelijk discipelen,
  zodat zij bekwaam raken om anderen weer te kunnen discipelen. Dit om zo gehoor te geven aan de grote opdracht. Ook leg ik
  regelmatig bezoekjes af aan mensen die in nood verkeren. Denk aan mensen die eenzaam zijn en of die worstelen met een verslaving
  en/of andere noden. Tijdens zo’n bezoek lees ik de bijbel en bid ik met ze. Het werk des Heere gaat gepaard met passie (latijn; hartstochtelijke
  liefde gepaard met lijden) daarom is gebed zeer noodzakelijk.

  Wilt u het werk voor Gods Koninkrijk via deze missie ondersteunen?

  Bankrekeningnummer: NL14RABO0136983979
  T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
  o.v.v. Evangelisatie bron van zaligheid