Peter BaanMissionair werker

: Bunde/Beek (Zuid-Limburg): pbaan@solcon.nl: NL83RABO0136983901 (o.v.v. projectnaam: Evangelisatie Bunde/Beek)

  In oktober 2007 zijn we als gezin (met 4 kinderen) vanuit de Alblasserwaard naar Zuid-Limburg verhuisd om hier missionair actief te zijn
  (vanuit de
  Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen) en het lichaam van Christus in Limburg te ondersteunen.
  We wisten (en weten) ons duidelijk geroepen om als ‘tentenmaker’ te wonen en actief te zijn in een omgeving
  waar de kerken langzaamaan leeglopen.

  In de afgelopen jaren ben ik eerst werkzaam geweest bij een zorgverzekeringsmaatschappij (als opleider) en sinds 2010
  werk ik als leerkracht op een basisschool in Brunssum.
  Het was altijd al mijn verlangen om maximaal 4 dagen te werken en 1 of meer dagen per week als pionier bezig te zijn.
  Om financiële redenen is dit er tot op heden echter nog niet van gekomen.

  De afgelopen jaren hebben we ontdekt dat Gods ons heeft willen gebruiken in enerzijds een stuk gemeenteopbouw
  en anderzijds in het bereiken van mensen die de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus niet of nauwelijks kennen.
  Middels allerlei evangelisatieactiviteiten, maar nog veel meer door een missionaire levensstijl heeft God
  allerlei mensen op onze weg gebracht en hebben we in een sommige levens God duidelijk aan het werk gezien.
  De afgelopen jaren is door de komst van tientallen asielzoekers naar Maastricht nog een extra deur geopend.
  Op allerlei manieren ervaren we dat we ook voor hen tot zegen kunnen zijn.

  Tenslotte zijn we door Gods leiding in de loop van de jaren in contact gekomen met een aantal bijbelgetrouwe gemeenten in Limburg,
  waar ik regelmatig spreek.

  In de kerstvakantie van 2016 werd duidelijk dat onze droom na 10 jaar uit kon komen,
  namelijk om vanaf 1 november 2017 missionair actief te worden in een nieuw gebied (vlakbij onze woonplaats),
  waar geen missionair werk gedaan wordt, namelijk in de gemeente Beek (Zuid-Limburg).

  Welke droom en doelen we concreet met dit missionaire pionierswerk in Beek voor ogen hebben,
  is op dit moment wat vroeg om te zeggen.
  Het is in ieder geval ons hartelijke verlangen om mensen uit de gemeente Beek in contact met elkaar en met Jezus Christus te brengen,
  zodat ze Hem vinden, volgen en verkondigen.

  Wil je meer informatie, gebedspunten, op de één of andere manier meehelpen of inzage in ons werkplan,
  dan kunt u contact opnemen met: Peter Baan (06-40466498) of
  pbaan@solcon.nl.
  www.beek-leeft.nl
  www.facebook.com/CommunityBeekLeeft/

  Voor financiële ondersteuning kunt een gift overmaken
  naar NL83RABO0136983901 (o.v.v. projectnaam: Evangelisatie Bunde/Beek).
  Alvast zeer hartelijk dank!