Richard & Sue van de RuitGemeenteopbouw tot dienstbetoon in Afrika

De kerk in Sub-Sahara Afrika is in de laatste 40 jaar dynamisch gegroeid. Duizenden nieuwe kerkjes zijn gesticht met als uitdaging deze tot volwassenheid in Christus tot ontwikkelen.

De grootste uitdaging die de Kerk in Afrika voor zich heeft is om zodanig toegerust te zijn om de waarheid te verstaan, daarbij te leven en om de gelovigen in haar lokale kerkjes toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus.

De gelovigen hebben de verantwoordelijkheid de waarheid te erkennen, en valse leer te herkennen en zich daartegen te bewapen en terzelfder tijd met het evangelie uitreiken naar de ongelovigen om hen heen.

We geloven dat Afrika een authentieke kerkervaring en voorbeeld nodig heeft; een kerk die geleid en bekrachtigd wordt door de Heilige Geest om opgebouwd te worden om de taak de God haar gegeven heeft tot Zijn eer uit te voeren.

Na 21 jaar met Veritas College in Oeganda de kerk met leiderschapstraining gediend te hebben en 5 jaar in Hoedspruit in Zuid-Afrika twee lokale kerkjes met onderwijs en training versterkt te hebben, zijn Sue en ik door de leiders van Joshua Generation Churches in Kaapstad uitgenodigd om met hun samen te werken en meer zelf toegerust te worden om zodanig de kerk in Afrika nog beter te kunnen dienen en te versterken.

Efeziërs 4:11-16 is veel betekend voor ons om de principes die hier worden doorgegeven in de kerken toegepast te zien en daarin de kerken te dienen. Gemeente stichting, bouw en opbouw, ‘bodybuilding’ tot volwassenheid in Christus, een gemeenschap van gelovigen die in liefde samenleven, samenwerken, en waar een iedereen naar vermogen bijdraagt tot groei van het lichaam van Christus, dat raakt ons diep en daar willen wij aan meewerken.

We verwachten 6 maanden tot een jaar in Kaapstad met JoshGen te werken en dan uitgezonden te worden om andere gemeenten in Afrika en elders te versterken met onderwijs en training.

Wilt u ons project steunen dan kunt u uw gift overmaken naar rekening NL83RABO0325387583 t.n.v Stichting Werkers in de Wijngaard
onder vermelding van Richard en Sue van de Ruit