Richard & Sue van de RuitGemeenteopbouw tot dienstbetoon in Afrika

Wat een voorrecht is het om de Heere te dienen waar hij ons ook roept. Sue en ik hadden niet verwacht dat we 30 jaar in Afrika Hem
en Zijn kerk zouden dienen. Hij heeft ons inderdaad naar het einde der wereld geleid. Je kunt niet verder van Europa
naar het zuiden dan Kaapstad!

Na een jaar onder onverwachts lock-down in Oeganda, zijn we weer terug in Kaapstad om met Joshua Generation Kerk (30+ gemeentes)
samen te werken. De taak die voor ons ligt is het trainen van de gemeente leiders en hun toe te rusten anderen toe trainen.
Dit is vooral onder het motief van 2 Timotheüs 2:1-2. We hebben hiervoor een curriculum samengesteld en hebben ook het voorrecht gehad
dit in Oeganda succesvol te testen.

Ons hartsverlangen is om iedereen in onze kerk bekwaam te maken met hoe zij met Gods woord omgaan, zoals Paulus dit schrijft
in 2 Timotheüs 2:15: Zorg ervoor dat je Gods woord van de Waarheid op de juiste manier leert, uitlegt en toepast
(Basis Bijbel) en dat is niet zomaar een vaardigheid die je in je stille tijd leert.

Onze benadering is ‘skill based’ en interactief en niet een van informatie doorgeven. We zien er dan ook naar uit om dit in al onze gemeentes
toe te passen en ten eerste de oudsten te bekwamen die op hun beurt andere leiders in hun gemeentes zullen trainen,
zoals, cel-groep leiders, diakenen, jeugdleiders, aanbiddingsleiders enz. Een de leiders die in Efezen 4:11 worden genoemd is de
onderwijzer die ook als taak heeft anderen in de gemeente toe te rusten…

Wij zijn deel van de leiding van de JoshGen gemeente in Sunningdale, ten noorden van Kaapstad aan de Atlantische kust.
Onze verantwoordelijkheid is om met anderen in de gemeente te wandelen in discipelschap, pastorale zorg en overzicht.

Sue en ik zijn enorm dankbaar voor jullie ondersteuning daar we met een vrijwilligers visa in Zuid-Afrika geen inkomen mogen werven
en wij blijven dus ons ‘dagelijkse brood’ van onze Hemelse Vader verwachten.

Wilt u ons steunen dan kunt u uw gift overmaken naar rekening:

NL83RABO0325387583 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. Gemeente opbouw Afrika en/of Richard en Sue van de Ruit