Rob van der DussenKerkplanting in Europa: Evangelisatie, onderwijs en training

  Rob van der Dussen volgde een training in kerkplanting in Italië en was voor anderhalf jaar betrokken in gemeenten in Rome en Perugia.

  In deze tijd kwam hij er steeds opnieuw achter: de velden zijn wit om te oogsten… en er is een chronisch tekort aan bekwame
  en beschikbare werkers. Er zijn zoveel plaatsen, zoals wijken in de grote stad of dorpjes op het platteland, waar Bijbelgetrouw onderwijs niet
  binnen bereik is. Is dit trouwens niet in heel veel Europese landen het geval?

  Wat Paulus in 2 Timotheus 2:2 schrijft is voor hem een sleutel om het Evangelie wél in deze “onbereikte” plaatsen te krijgen:

  “En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen”.

  Is het onderwijzen, toerusten en zenden van gelovigen niet bij uitstek Gods manier om in alle uithoeken het Koninkrijk van God gestalte
  te laten krijgen?

  Het werk van Rob bestaat uit drie peilers:

  1.Toerusting internationaal

  Het toerusten van nieuwe werkers kan Rob gestalte geven bij ICP Europe in Rotterdam. Stichting Intercultural Church Plants heeft als missie
  om pioniers bij te staan in het zware werk door middel van het beschikbaar stellen van ervaring en kennis. Rob onderhoudt contacten met
  kerkplanters in Europa om zo de vragen en obstakels te weten die bij het opstarten van een nieuwe gemeente komen kijken.
  Daarnaast zet hij zich in om de Europese pioniers toe te rusten vanuit de schatkist van ICP, bijvoorbeeld door middel van het schrijven
  van artikelen, opnemen van podcasts en video’s. Daarnaast zal hij in de toekomst betrokken raken in het organiseren van conferenties
  en het opzetten van trainingen.

  2. Pionieren lokaal

  Naast dit werk zal Rob feeling blijven houden met het lokale pionierswerk. Vanaf mei 2021 hoopt hij betrokken te raken bij het pionieren
  onder internationale studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij zal voornamelijk bezig zijn met het aanbieden van
  (Bijbel)studies en cursussen aan geïnteresseerde studenten, hetzij in groepsverband of één-op-één.

  3. Online evangelisatie in Italië

  Rob blijft nauw betrokken op het zendingswerk in Italië. Via het Italiaanstalige platform Sentiero Cristiano van Stichting IRS draagt hij
  bij aan online evangelisatie. Hij schrijft antwoorden op geloofsvragen, deelt getuigenissen en legt contacten met gemeenten in Italië
  om de mogelijkheden tot samenwerking voor IRS in kaart te brengen.

  Voor meer informatie: www.robvanderdussen.com
  Op deze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

  Rekening:
  BIC/Swift code: RABONL2U.
  Bankrekening (IBAN): NL54RABO0357856333
  T.n.v.: Stichting Werkers in de Wijngaard
  O.v.v.: Kerkplantingswerk Rob van der Dussen