Rob van der DussenKerkplantingswerk in Rome

  Rob van der Dussen, een missionair werker met een verlangen om in Italië het Evangelie bekend te maken.
  Een tweejarige training bij verschillende kerkplantingsprojecten in Rome zullen hem voorbereiden om voor langere tijd
  in Italië missionair werk te kunnen verrichten.

  De training omvat de volgende aspecten:
  1) de Italiaanse cultuur en taal grondig leren kennen;
  2) visie op kerkplantingswerk verdiepen door mee te draaien met bijvoorbeeld een groep voor zoekers,
  een bediening onder kunstenaars en migrantenwerk;
  3) een bediening in de vorm van co-leiderschap in een huisgroep, evangelisatie onder studenten, discipelen van jonge gelovigen
  en het assisteren in een nieuw kerkplantingsproject.

  Rob was docent Geschiedenis en besloot daarna Theologie te studeren in Leuven en Belfast.
  Tijdens zijn stage in Malta met IFES zag hij de geestelijk nood in Zuid-Europa.
  Enerzijds noemen velen zich christen maar kennen Jezus Christus niet persoonlijk en anderzijds verlaten vele jongeren Rooms Katholieke Kerk
  en willen niks meer met het Christendom te maken hebben.

  Zijn verlangen is om, in het land waar het gedachtegoed van de Reformatie nauwelijks een voet aan de grond kreeg,
  het Evangelie van Jezus Christus helpen te verspreiden.
  Hij zal vooral focussen op Italiaanse studenten en jongvolwassenen.
  Deze doelgroepen zijn cruciaal omdat onder hen de leiders van de toekomst bevinden.
  Een droom is om deze generatie te bereiken en te mobiliseren om missionaire initiatieven in hun eigen leef- en werkomgeving te ondernemen.
  www.robvanderdussen.com

  Wilt u dit projecrt steunen, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer:
  NL14RABO0136983979
  T.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
  O.v.v Kerkplantingswerk in Rome
  BIC/Swift code: RABONL2U