Wilfred Verniers Missionair werker

: Almere/Zwolle: NL14RABO0136983979

  Het is mijn roeping en verlangen om mensen bekend te maken met het Evangelie van onze Heere Jezus Christus. De grote opdracht die Jezus gaf om uit te gaan kan en wil ik niet naast me neerleggen.

  “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

  Mattheüs 28 vers 19 en 20

  Door Woord en daad wil ik mensen vertellen over Jezus, die als zoon van God kwam om ons te redden van de eeuwige dood. Om hierin meer toegerust aan het werk te gaan heb ik de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gevolgd met als afstudeerrichting Missionaire Taken.

  Vanaf september 2017 ben ik werkzaam bij GlobalRize als assistent-teamleider en coördinator mentoren van de Nederlandse taalgroep. GlobalRize is een mooie zendingsorganisatie die via internet vele mensen wereldwijd bereikt met het Evangelie. Wij bieden o.a. Bijbelcursussen aan die door velen worden gevolgd. Een van mijn taken is ook het begeleiden van studenten die deelnemen aan de Bijbelcursussen.

  Verder ben ik actief in straatevangelisatie en ga ik voor in (evangelisatie-)diensten.

  Daarnaast werk ik enkele uren per week in een gemeente als kerkelijk werker. Ook werk ik parttime (22 uur) als verkoper.

  Ik ben getrouwd met Gera en samen hebben wij 4 kinderen.

  In het werk dat Wilfred doet, is gebed heel belangrijk. Wilt u meebidden om Gods zegen op het werk?

  Wilt u het werk  financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op NL14RABO0136983979 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Utrecht o.v.v. Missionair Werk Wilfred Verniers.