Wim en Corine Hoogendijkpastoraal werker en evangelist

: wchoogendijk@gmail.com: Heartcry.nl: NL63RABO0177897600

  “Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil!” (Psalm 85:8)

  Deze Bijbeltekst, dit gebed gaf God ons mee op onze trouwdag en stempelt ons leven. We zien uit naar een geestelijk ontwaken,
  een krachtige, door God gewerkte opwekking in ons land. We geloven dat voortdurend en aanhoudend gebed om herleving
  hierbij de belangrijkste plaats inneemt!

  We zijn geroepen om te leven voor de Heere en dit te delen met de mensen die Hij op ons pad brengt. Jarenlang mochten we ons
  huis openstellen voor mensen die tijdelijk een veilig onderkomen nodig hebben en ons gezinsleven met hen delen.

  Sinds oktober 2020 wonen wij met onze vier kinderen Jesse, Aaron, Eli en Mirre in het Huis van Hoop, Nieuwerkerk aan den IJssel.
  Een Huis van Hoop is een woonvorm voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug verdienen voordat zij (weer) zelfstandig
  gaan wonen. We mogen een goede buur voor hen zijn, samen met hen optrekken en hen het Evangelie van Jezus Christus verkondigen.
  Meer info vindt u op https://www.dehoop.org/uploads/2020/11/Folder-HVH-LR.pdf

  Wim is sinds 2009 parttime werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij vervult spreekbeurten, geeft Bijbelstudies en pastoraat.
  Wims verlangen is dat de boodschap van genade meer en meer in ons eigen land verspreid wordt en dat gelovigen aangemoedigd worden
  om dagelijks het Evangelie te verkondigen aan de wereld die verloren dreigt te gaan. Wim wil zich inzetten voor evangelisatiecampagnes,
  kerkplanting, pastoraat en het opbouwen en bemoedigen van jonge gemeenten en het toerusten van werkers die in de bediening van het
  Evangelie willen staan.

  Wim is betrokken bij diverse werkgroepen die op een Bijbelse manier Gods missie willen uitvoeren zoals Stichting Heartcry,
  Gospel Mission en Bijbels Beraad m/v.
  Het is het verlangen van zijn hart om volledig in zijn roeping te kunnen wandelen en fulltime in de bediening werkzaam te zijn.

  Heeft u het verlangen om betrokken te zijn bij het werk van Wim & Corine en wilt u op de hoogte gehouden worden?
  Mail dan voor de kwartaal nieuwsbrief naar wchoogendijk@gmail.com.

  Als u financieel wilt bijdragen aan onze roeping, dan is het mogelijk om een gift over te maken op: 
  NL63RABO0177897600
  t.n.v. Stichting Werkers in de wijngaard,
  o.v.v. W. Hoogendijk.