Matheus 20:1 Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren.

Slide 1

Werkers in de Wijngaard

Stichting Werkers in de Wijngaard stelt zich ten doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren, zoals dat staat omschreven in de Bijbel en in bijzonder in Mattheüs 28: 18-20. In concrete zin betekent dit dat de stichting gericht is op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen.
Lees meer >>

Onze werkers

Stichting Werkers in de Wijngaard probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken. Onder meer door de activiteiten van zogenaamde ‘werkers’. Op dit moment zijn er meer dan 11 werkers actief binnen de stichting.
Lees meer >>

Financiële steun

Als u dit wilt kunt u stichting Werkers in de Wijngaard steunen met een gift. Ook is het mogelijk om een gift over te maken ten name van een specifieke werker. Uw giften komen op deze manier geheel ten goede aan de werker en zijn/haar werk.
Lees meer >>