Contact

Ook kan je een werker worden?
De toelatingsprocedure bestaat uit een aantal stappen. De procedure start met het insturen van een motiviatiebrief gericht aan het bestuur (werkersindewijngaard at gmail.com). In deze brief vertel je het een en ander over jezelf, je relatie met God en de roeping die je ervaart. Daarnaast moet de brief specifiek ingaan op de doelen die je na wil streven en de activiteiten die je wil opzetten om deze doelen te verwezenlijken. Na ontvangst van de brief wordt gekeken of jouw bediening past binnen de doelstellingen van de stichting. Als hieraan voldaan is dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek met onze adviescommissie. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op de inhoud van je brief en je roeping. Daarnaast vragen we of je in kunt stemmen met onze principeverklaring en identiteitsverklaring. De adviescommissie geeft na het gesprek een advies aan het bestuur. Vervolgens wordt je geïnformeerd over het definitieve besluit.

Contact gegevens:
Stichting Werkers in de Wijngaard
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
Telefoon: 06-51706202 (A.C. Baan, bestuurslid)

Algemene Bankrekening van de Stichting: NL14RABO0136983979 of NL16INGB0006617072 t.n.v. St. Werkers in de Wijngaard.