Wij verkondigen het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen. We doen dat en ondersteunen dat op allerlei manieren: evangelisatie, jongerenavonden, onderwijs, scholing, gebedswerk, gemeenteopbouw, toerusting en ondersteuning van arbeiders (geestelijk, materieel en financieel). Bij Stichting Werkers in de Wijngaard willen we je graag helpen om actief betrokken te raken bij onze projecten. We staan er ook voor open dat jouw project een onderdeel wordt van ons werk. We bieden verschillende mogelijkheden en diensten aan om je eerlijk te adviseren, toe te rusten, te ondersteunen en de financiën van onze projecten te regelen.

Advies

Onze adviescommissie staat klaar om je te begeleiden en adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van jouw project. Voor ons is het heel belangrijk dat jij je geroepen weet voor een specifiek project en ook aangesloten bent bij een plaatselijk gemeente die jouw project/bediening ondersteunt. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuwe bediening of een nieuw project, we bieden je graag waardevol en eerlijk advies en ondersteuning.

Toerusting

We geloven in het belang van toerusting. Daarom bieden we toerustingsdagen, trainingsprogramma's, workshops en seminars aan om je te helpen groeien in je geloof en je vaardigheden te ontwikkelen. We werken daarvoor samen met het platform Hart voor de gemeente. Of je nu behoefte hebt aan theologische verdieping, leiderschapstraining of praktische vaardigheden, wij staan voor je klaar om je te adviseren voor de juiste toerusting voor effectieve dienstbaarheid.

Financiën

Het realiseren van projecten vereist vaak financiële middelen. Daarom coördineren we fondsen om de projecten van onze stichting te financieren. Als jij je geroepen weet dan moedigen we je aan om een projectvoorstel in te dienen, zodat we kunnen kijken naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Samen kunnen we werken aan het vormgeven van deze projecten.

Klankbord

We begrijpen dat het soms waardevol is om een klankbord te hebben tijdens het uitvoeren van jouw project. Onze stichting heeft veel contacten met zendelingen, evangelisten voorgangers, geestelijk werkers en Bijbelschoolleraren. We willen graag met onze werkers nadenken welk klankbord ze nodig hebben voor advies, feedback en/of bemoediging. We staan achter je en willen je helpen om succesvol en tot zegen te zijn in jouw bediening.

Werkveld

We vinden het belangrijk dat een project, bediening en uitzending op een verantwoorde manier gebeurt. Als Stichting zijn we daarom primair gericht op projecten binnen Nederland en kunnen wij bij hoge uitzondering projecten/uitzendingen in het buitenland onder onze hoede nemen. Er moet dan sowieso voldaan worden aan drie voorwaarden: 1) inkadering in een Bijbelgetrouwe organisatie die verantwoordelijkheid voor het project en de bediening kan dragen; 2) de organisatie geen Nederlandse afdeling heeft en 3) de organisatie ons jaarlijks verslag uitbrengt van het project/werk en de bediening.

Als je graag betrokken wilt raken bij een project en jouw bijdrage wilt leveren aan het werk van onze stichting, volg dan eenvoudig de volgende stappen:

1

Stuur een motivatiebrief naar werkersindewijngaard@gmail.com, waarin je jezelf voorstelt, jouw relatie met God beschrijft en de roeping die je ervaart om in Gods wijngaard te werken.

2

Geef specifiek aan hoe je project eruit gaat zien en welke doelen je wilt bereiken. We willen ook graag weten over je betrokkenheid bij je plaatselijke gemeente en waar je gemeentelid bent. Dat laatste is voor ons heel belangrijk vanwege de noodzaak van geestelijke covering.

3

Na ontvangst van je brief beoordelen we of jouw project/bediening aansluit bij de doelstellingen van onze stichting. Als dat het geval is, nodigen we je uit voor een gesprek met iemand van onze adviescommissie. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de inhoud van je brief en bespreken we jouw roeping. We zullen je ook vragen of je akkoord kunt gaan met onze principeverklaring en identiteitsverklaring.

4

Na het gesprek brengt de adviescommissie een advies uit aan het bestuur, waarna we je informeren over het definitieve besluit.

Footer afbeelding

Bij Stichting Werkers in de Wijngaard geloven we dat samenwerking en toewijding aan Gods werk vruchtbare resultaten opleveren.

Neem gerust contact met ons op of stuur je motivatiebrief in om deel te worden van onze Stichting. Samen kunnen we een positieve impact hebben en het evangelie op zoveel manieren uitdragen!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten